Aktuelle saker fra 2010 - Side 2

Publisert 24. sep. 2010 09:05

Kampen om fossilet Ida ruller videre. Jørn Hurum og kolleger mener nå å vise definitivt at Ida passer inn på menneskets stamtre. Kritikerne er langt fra overbevist.

Publisert 13. sep. 2010 00:00

Å samla kunnskap om isbjørnen i den ugjestmilde polarisen er ikkje lett. Men slektstilhøve og seksualvanar kan studerast i behageleg tempererte laboratorium.

Publisert 27. aug. 2010 00:00

Denne veka er det hektisk aktivitet i Zoologisk museum, der evertebratutstillinga vert teken ned. I fyrste omgang skal den erstattast av ei utstilling av Jo Nesbøs fantasidyr.

Publisert 20. aug. 2010 11:21

Denne veka hadde NHM besøk av Moira Salmond, kona til den skotske fyrsteministeren. Ho hadde med seg eit tre frå den gamle skotske furuskogen som gåve.

Publisert 18. aug. 2010 11:09

I to uker har webkameraer sendt levende bilder fra årets øgleutgraving på Svalbard. Men nå er det slutt for i år. forskning.no fulgte utgravningen.

Publisert 16. aug. 2010 09:20

Øglegraverne har funnet enda et skjelett på Svalbard. Til sammen har de nå funnet 11 skjeletter ved foten av Janusfjellet siden 2004. 

Publisert 15. juni 2010 09:36

I permafrosten fins et frossent DNA-arkiv. Det er et fingeravtrykk av fortidens økologiske systemer. Forskere kan nå slå fast at mammuten i Sibir gresset på enger med ballblom, gulaks, fjellfiol, blokkebær og forglemmegei.

Publisert 10. juni 2010 10:02

Botanikere vil samle inn frø fra minst 60 prosent av de utryddingstruete plantene i Norge. De 100 som var lettest å finne, ble samlet inn i fjor. Nå gjenstår de 120 vanskeligste artene.

Publisert 6. juni 2010 00:00

- Vern av naturminne vert ikkje teke på alvor i rettssystemet. Naturminne er pariakasten i norsk fredingspolitikk, seier paleontolog Hans Arne Nakrem oppgitt etter ein nyleg dom i Oslo byrett.

Publisert 4. juni 2010 14:15

Store deler av kystlinja rundt Malmøya i Oslofjorden er freda som naturminne, men det skjer mange brot på fredingsvedtektene. No ber paleontolog Hans Arne Nakrem styresmakter og publikum om å respektera vernet.

Publisert 27. mai 2010 05:00

- Alle seier dei er opptekne av naturen, men likevel endar den som salderingspost når vedtak vert gjort. Kvifor er det slik? spør Dag O. Hessen, som i førre veke fekk biomangfaldprisen 2010.