Aktuelle saker fra 2009 - Side 3

Publisert 6. mai 2009 16:44

Kan noen skadeskutte dinosaurer ha overlevd hendelsene som utryddet disse dyra fra jordens overflate for omtrent 65 millioner år siden? - Det vil være en gåte vi vil få høre mye om framover, sier paleontolog Jørn Hurum.

Publisert 4. mai 2009 09:25

Ny bruk av dataverktøyet GIS set biolog Vegar Bakkestuen i stand til å kartleggja og forutseia framferda til artane i den norske naturen betre enn nokon andre.

Publisert 30. apr. 2009 15:36

I dag slepper NHM ein ny DVD som viser korleis samspelet mellom kultur og natur har forma den mest kjente øya i Oslofjorden.

Publisert 23. apr. 2009 12:13

Mineralene er vakre, sjeldne og svært kostbare. Mange er så verdifulle at Geologisk museum aldri tidligere har turt å stille dem ut.

Publisert 15. apr. 2009 14:42

Arktisk sushi og hylende sledehunder er en del av hverdagen for professor Øystein Wiig fra NHM, som er på Grønland for å merke isbjørn. Han har sendt dette reisebrevet.

Publisert 1. apr. 2009 10:27

Da kjempevannliljen Victoria cruziana ble oppdaget i Amazonas i 1835, vakte den så stor begeistring at det ble bygd egne veksthus for planten over hele Europa. Også Botanisk hage i Oslo fikk sitt Victoria-hus. Nå blir huset pusset opp og tilbakeført til sin opprinnelige form.

Publisert 19. mars 2009 08:07

Små forskjellar i synet på universitetsmusea si rolle då rektorkandidatene Ottersen og Wyller møttest i valkampmøte på Naturhistorisk museum.

Publisert 16. mars 2009 05:00

Betre stell av plantelivet langs norske vegar kan gje tre gevinstar på ein gong: bevaring av artsmangfaldet, penare vegkantar og trafikksikkerheit.

Publisert 25. feb. 2009 13:42

Naturhistorisk museum vil gjerne overta bygningen til Munch-museet, når det har flytta til Bjørvika, seier museumsdirektør Elen Roaldset til NRK i dag.

Publisert 23. feb. 2009 15:52

Vassing i jukselava. Gummiføtter på sandstrand. Illeluktende akkar som prehistorisk dyr. Filmtriksene er mange i den råferske UiO-filmen om Hovedøya.

Publisert 23. feb. 2009 15:41

Tysdag 24. februar avgjer Universitetsstyret kven som skal ta over etter Elen Roaldset (biletet) som direktør ved Naturhistorisk museum. Saka vert handsama bak stengde dører.

Publisert 2. feb. 2009 09:20

Beitande sau har liten innverknad på fjellvegetasjon, viser ny doktoravhandling frå Naturhistorisk museum. Variasjonar i klima gjev større utslag.

Publisert 28. jan. 2009 16:58

Det finst 60 000 ulike artar i norsk natur i dag. 20 000 av dei er enno ukjende. Artsprosjektet skal styrkja kunnskapen om alle artane i Noreg. I går formiddag blei det starta av miljøvernminister Erik Solheim og forskingsminister Tora Aasland på Tøyen hovedgård.