Aktuelle saker fra Naturhistorisk museum - Side 15

Publisert 18. aug. 2014 07:40
Publisert 14. aug. 2014 13:48

Jeg tror at det blir en veldig spennende høst for fiskeøgleforskningen!

Publisert 14. aug. 2014 11:14

Willerslev er en sentral utvikler av metoder for å hente ut kunnskap av vårt eldste bevarte DNA-materiale.

Publisert 14. aug. 2014 08:56

Vinn flotte premier.

Publisert 13. aug. 2014 16:12

Uerstattelige planter i veksthusene hugd ned med kniv av ukjent gjerningsmann.

Publisert 13. aug. 2014 10:23

Vi har trukket 20 vinnere, som får flotte premier.

Publisert 13. aug. 2014 09:30
Publisert 11. aug. 2014 12:51
Publisert 8. aug. 2014 12:03
Publisert 7. aug. 2014 16:29
Publisert 4. aug. 2014 18:36

Dersom du skal på Øya-festivalen og tek vegen gjennom Botanisk hage, bør du setja av tid til å få med deg desse godbitane ved Naturhistorisk museum:

Publisert 4. aug. 2014 08:54

Janusaurus lundi skiljer seg markant frå andre fiskeøgler frå Svalbard. Men dei har alle til felles at dei ikkje finst nokon andre stader i verda.

Publisert 29. juli 2014 10:40

Har gjeve tre pileskulpturar til jubilanten.

Publisert 29. juli 2014 09:08

Frå 1990-talet begynte vitskapsfolk å kalla opp nyoppdaga fossilar etter rockeidola sine. NHM viser no eit utstilling over fenomenet.

Publisert 22. juli 2014 11:14

Nesten alt synlig liv reproduserer med to kjønn. Allikevel finnes det i naturen en uendelighet av variasjon i hvordan de to kjønn praktiserer sitt seksualliv. Hva er forklaringen til dette mangfoldet? Ved Naturhistorisk museum prøver vi å forstå hvorfor noen fuglearter er seksuelt trofaste mot sin partner mens andre har hyppige sidesprang. Artenes kjønnsliv kan nemlig avdekkes i spermienes størrelsesvariasjon.

Publisert 22. juli 2014 09:23

Blir det for mange med doktorgrad i dette landet?

Publisert 4. juli 2014 16:42

Naturhistoriske museumssamlingar er rike på opplysningar om utbreiing av artar før og no, men gjev ikkje heile biletet. Bente Støa fyller ut hola.

Publisert 27. juni 2014 10:49

Avlet i fangenskap, født i frihet. Eksotiske sommerfugler er på rømmen fra Botanisk hage, men er neppe noen trussel mot norsk natur.

Publisert 27. juni 2014 05:00

Til no har den langt meir utbreidde parasitten Gyrodactylus thymalli vorte rekna som ein relativt harmlaus slektning av laksedreparen Gyrodactylus salaris. No viser det seg at dei er den same arten.

Publisert 26. juni 2014 10:29

NHM-forskere har bidratt til studie som viser at atlanterhavslaksens hjerte godt tåler vanntemperaturer på 20 grader, ja kanskje opptil 27 grader.

Publisert 25. juni 2014 14:51

I dag lanseres nettpresentasjonen over de norske storsommerfuglene. Presentasjonen er et samarbeidsprosjekt mellom Naturhistorisk museum og Artsdatabanken, og utgjør pilotprosjektet i Artsdatabankens nye storsatsning, Arter på nett.

Publisert 25. juni 2014 13:25

Ulike bergarter gir ulikt jordsmonn og ulikt jordsmonn gir ulike planter. På Skandinavisk rygg har geologer og botanikere gått sammen om å vise fram stein og planter som er typiske for norske fjell.  

Publisert 12. juni 2014 10:39

167 plantar av kvitmure har kome tilbake til naturen etter å ha blitt dyrka fram ved Naturhistorisk museum. Håpet er at bestanden skal klara seg sjølv.

Publisert 11. juni 2014 18:45

Campus på University of Cape Town (UTC) ser ut som Galtvort, men når det faglige er viktigst, er det uten like.

Publisert 11. juni 2014 10:05

No er dei seksten norske meteorittane samla mellom to permar. Norge er det fyrste landet i verda som får ei slik bok.