Bidro til forskning for Operasjon Dagsverk

To elever fra Edvard Munch videregående skole besøkte nylig museet som en del av Operasjon Dagsverk (OD). Elevene bidro til forskningsprosjektet "Natur i endring" for å samle inn penger til aksjonen.

Elever fra Edvard Munch videregående skole fikk prøve seg som forskere under Operasjon Dagsverk.

Årets Operasjon Dagsverk (OD) skal bryte ned fordommer rundt psykisk helse i Uganda. I sitt arbeid for OD har 1. klasse-elevene Eldar P. Tjøtta og Erling B. Folvik fra Edvard Munch videregående skole kartlagt endringer i skoggrensa under Galdhøpiggen, Norges høyeste fjell. 

Flybilder viser endringene

De har brukt flybilder fra 1981 og 2020 til å kartlegge utviklingen av skoggrensa. Flybildene viser skogens utbredelse for de respektive årene. Ved å sammenlikne utbredelsen kan de si hvor mye skoggrensa har steget. Dette gjør de gjennom å legge ut representative punkter i flybildene for hvert av de to årene. Deretter leses høyden av for hvert punkt og legges inn i et statistikk-program. Da gjenstår det litt tallbearbeiding, for å finne ut hvor mye skoggrensa har steget på 39 år.

Utbredelsen av skog i 2020 (venstre del) og 1981 (høyre del) langs veien opp til Juvasshytta, under Galdhøpiggen. Foto: www.norgeibilder.no (flyfoto)

Dette høres veldig enkelt ut, men det er ikke alltid like lett å se hvor skogen slutter basert på flybilder. Særlig ikke i områder med skygge fra fjellene rundt, eller der det er bratt terreng. I tillegg må de følge definisjonen av skog. For eksempel skal trærne i skogen være høyere enn 2.5 m, og det er spesielt krevende å se ut fra flybilder tatt rett ovenfra.

Forskernettverk i Lom trenger data

Dataene de har fremskaffet vil bli brukt i forskernettverket til Fjellsenteret i Lom. Under Galdhøpiggen har mange partnere instrumenter som måler klima, permafrost, fonner og mye annet, men vi mangler data om vegetasjonens utvikling.

I tillegg er arbeidet en del av forskningen knyttet til prosjektet Natur i endring. Dette er et folkeforskningsprosjekt i regi av en av forskningsgruppene på museet, Geo-økologisk forskningsgruppe (GEco). I dette prosjektet samarbeider flere forsknings- og formidlingsmiljøer, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Tillit til forskningsresultater

– Vi er storfornøyde med guttenes innsats, og det ligger mye læring for ungdommer i å delta i forskningsprosjekter. Å forstå forskningsprosessen er viktig for tilliten befolkningen har til forskningsresultater, sier forskningsleder i prosjektet Anders Bryn. 

Bryn mener dette er spesielt viktig for dagens ungdom, ettersom informasjonsstrømmen nå er mer krevende å navigere i enn før.

Så hvor mye har skoggrensa egentlig steget? I området mellom elvene Vesljuva og Orma har skoggrensa i gjennomsnitt steget med 61 meter – på bare 39 år!

Naturhistorisk museum takker Eldar og Erling for god innsats og håper pengene til Operasjon Dagsverk kommer til nytte for ungdommene i Uganda. 

Publisert 8. nov. 2022 14:17 - Sist endret 9. nov. 2022 11:13