Slutten for det nye veksthuset?

Til museets store overraskelse foreslo Solberg-regjeringen å skrinlegge det nye veksthuset i statsbudsjettet for 2022. Veksthuset er planlagt å bli en spektakulær attraksjon som mangler sidestykke i Norge samt å få en nøkkelrolle for kunnskapsformidling om klima- og biomangfoldskrisen. Styret ved museet oppfordrer nå den nye regjeringen og stortingsflertallet til å få veksthuset inn igjen på budsjettet for neste år.

Bildet kan inneholde: anlegg, hjul, himmel, sykkel, dekk.

I over 11 år er det bevilget penger til den omfattende forprosjekteringen som kreves for et slikt massivt veksthus, og innholdet i utstillingene er planlagt til hver minste detalj. Forprosjektet for veksthuset ble ferdig i 2020 og er gryteklart for igangsetting. At Solberg-regjeringen foreslo å skrinlegge veksthusprosjektet i sitt forslag til statsbudsjett for 2022 – uten nærmere begrunnelse – kom svært overraskende på museet.

Museets styre har nå kommet med en oppfordring til den nye regjerningen og stortingsflertallet om å bevilge penger for oppstart av veksthuset i 2022.

Slik er det nye veksthuset planlagt

I et bygg på til sammen 5000 m2 vil besøkende få oppleve naturtro omgivelser fra fem av verdens klimasoner, fra ørken til tropisk regnskog. I de levende utstillingene vil publikum få nærkontakt med verdens plantemangfold og lære om hvordan planter og klima gjensidig påvirker hverandre og skaper livsbetingelsene for oss mennesker.

Les mer om veksthuset

Illustrasjoner for de planlagte utstillingene

Error: resource not found: /fremtiden/veksthuset/utstillingsillustrasjoner

Samfunnsaktuell kunnskapsformidling og en attraksjon for hele landet

I en felles rapport fra 2021 konkluderer Naturpanelet (IPBES) og Klimapanelet (IPCC) med at biomangfoldskrisen og klimakrisen henger sammen og må løses i sammenheng. Veksthuset får en nøkkelrolle i formidlingen av denne kunnskapen, og veksthuset er utformet med nettopp dette formålet.

Veksthuset blir også et viktig tilbud til undervisning for barn og ungdom og for rekrutteringen til realfagene, naturfag og teknologi. Her vil de få undervisning om plantenes fundamentale rolle for livet på jorden, om verdens biologiske mangfold og hvordan dette henger sammen med klimaet.

Veksthuset blir Norges første moderne utstillingsveksthus og en attraksjon for hele landet, og vil være en nasjonal arena for undervisning, formidling og forskning.

Norskutviklet teknologi i veksthuset kan få betydning for grønn omstilling

Energi- og klimaløsningen som er planlagt i veksthuset inneholder norskutviklet teknologi som kan få betydning for grønn omstilling i norsk veksthusnæring, landbruk, byggenæring og industri.

Løsningen vil benytte solenergi på en effektiv og innovativ måte ved å høste av variasjonen i omgivelsestemperatur. Dette er en energiressurs som er velegnet for oppvarming og kjøling og som en ellers ikke får tak i, og den kan redusere bruk av tilført kjøpt energi med anslagsvis 70-80 % i forhold til tradisjonelle løsninger.

Les mer om veksthuset

Nettpresentasjon av veksthuset

Medieomtale av veksthussaken

Narrespill om Veksthuset gjennom snart hundre år (Uniforum, 19.11.2021)

Dei har venta sidan 1930. No vil SV redda veksthuset (Khrono, 18.11.2021)

Stanser gigantisk veksthus på Tøyen (Dagsavisen, 22.10.2021)

Stort kutt på Tøyen: — Det hører ingen steder hjemme (Dagsavisen, 26.10.2021)

Publisert 27. okt. 2021 13:23 - Sist endret 9. apr. 2022 12:30