Freyas skjelett til Naturhistorisk museum

Skjelettet til hvalrossen Freya er overført til Naturhistorisk museums samlinger etter å ha vært til obduksjon hos Veterinærinstituttet. Det er ingen planer om å stille ut skjelettet for publikum på museet. 

Etter undersøkelser hos Veterinærinstituttet er skjelettet til hvalrossen Freya nå overført til samlingene hos Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Skjelettet vil inngå i museets pattedyrsamling og gjøres tilgjengelig for forskning og forvaltning. 

– En av samfunnsoppgavene til Naturhistorisk museum i Oslo er å sikre at verdifullt vitenskapelig materiale blir ivaretatt for fremtiden. Museets pattedyrsamling inneholder rundt 35 000 objekter og er landets største av sitt slag, sier ansvarlig for pattedyrsamlingen Kjetil Lysne Voje. 

– Samlingen består av nålevende eller nylig utdødde pattedyr og flertallet av objektene er fra Norge og Svalbard. Objektene i samlingen benyttes først og fremst til vitenskapelige formål og brukes hyppig av forskere fra hele verden. 

Skjelettet til Freya vil bli behandlet i henhold til museets rutiner for mottak av denne type materiale, basert på nasjonale og internasjonale retningslinjer. I første omgang vil det bli liggende på frys i påvente av videre behandling. 

Oppstarten av arbeidet med å klargjøre skjelettet for konservering er ikke besluttet og vil blant annet avhenge av museets kapasitet og ressurser. Det foreligger ingen planer om å stille ut skjelettet for publikum. 

Hva vil skjelettet brukes til?

Hvalross er en art på rødlisten som det samles inn lite materiale fra. Museet har nærmere 300 hvalross-objekter som stammer fra til sammen 80 individer. Objektene inkluderer tenner, kjever, skaller, vevsprøver og liknende, og svært få komplette skjeletter. 

De fleste objektene er samlet inn fra områder på og rundt Svalbard og Grønland. Samlingen brukes primært i forskning på hvalross og i studier av marine pattedyr. 

– Når noe innlemmes i museets vitenskapelige samlinger, blir det tatt vare på for all overskuelig framtid. Hva framtidens forskere vil bruke skjelettet til er det vanskelig å si konkret. 

– Interessen for, og bruken av, museets samlinger fra forskere over hele verden, viser dog verdien i å ta vare på vitenskapelig materiale for ettertida, understreker Voje. 

Museets vitenskapelige samlinger

Naturhistorisk museum har Norges største naturvitenskapelige samling bestående av over 6 millioner objekter fra alle verdenshjørner – fra pattedyrskaller, villblomstfrø og gullklumper, til DNA- og spermprøver – og samlingen vokser stadig.

De fleste objektene er trygt plassert i magasiner, i tillegg til at enkelte objekter er stilt ut for publikum. Samlingene er et arkiv over naturmangfoldet og brukes av forskere og studenter over hele verden.

Film om museets samlinger 

I videoen under kan du bli bedre kjent med våre samlinger og den viktige rollen de har for kunnskap om naturen.  

 

Relevante lenker

Publisert 26. aug. 2022 15:27 - Sist endret 26. aug. 2022 15:34