Sirkulærdagene på Klimahuset en ny, sentral debattarena

Tolv arrangementer over to dager peker mot en sirkulær fremtid. 

Bilde av statsråd Nikolai Astrup og universitetsrektor Svein Stølen.

Statsråd Nikolai Astrup (t.v.) og universitetsrektor Svein Stølen var begge opptatt av å komme bort fra bruk-og-kast da de åpnet Sirkulærdagene på Klimahuset, Naturhistorisk museum, i slutten av mai.  En rekke organisasjoner, forskere og meningsbærere tok i bruk den nye debattarenaen, som tar mål av seg til å bli en årlig begivenhet.  Foto: Dag Inge Danielsen, Naturhistorisk museum

– Vi må dele beste praksis og dytte hverandre i riktig retning hvis vi skal lykkes med å gå fra en lineær til en sirkulær økonomi. Og vi må heie på hverandre.

Det sa kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup da han åpnet Sirkulærdagene 2021 på Klimahuset, Naturhistorisk museum. Arrangementet gikk over to dager 26. og 27. mai.

Sirkulærdagene ble arrangert av Klimahuset, Naturhistorisk museum og:

Gjennom tolv enkeltarrangementer ble forskere, politikere og representanter for næringsliv og interesseorganisasjoner stilt følgende spørsmål:

  • Hva er de viktigste veivalgene?
  • Hvordan skal vi klare å gå fra ord til handling?

En jobb å gjøre

I sin åpningstale la Astrup vekt på at det er mindre enn ti år til bærekraftsmålene skal være innfridd.

– Samtidig vet vi at utslipp og forbruk er blant de områdene hvor Norge skårer dårligst per i dag. Vi har med andre ord en jobb å gjøre når det gjelder å omstille oss til et lavutslippssamfunn – og å gå fra en lineær til en sirkulær økonomi, sa Astrup.

– Regjeringen jobber med en nasjonal strategi som snart vil bli lagt frem. I mellomtiden er jeg veldig glad for at dere setter temaet på dagsorden.

Mangel på litium

Universitetsrektor Svein Stølen viste i sitt åpningsinnlegg en oversikt over hvilke grunnstoffer det er knapphet på. Han trakk frem forskningsprosjektet Greenpeg, som ledes fra Naturhistorisk museum, og som har til hensikt å finne nye metoder for å utvinne og gjenvinne litium og andre viktige grunnstoffer og mineraler.

– Vi skal også bidra ved at vi tenker sirkulærøkonomi i driften av Universitetet i Oslo. Våre studenter har for eksempel tatt initiativ til fiksefester og engasjert seg i Restarters. Dette er noe vi er stolte av, sa Stølen.

Nye forretningsmuligheter

Organisasjonen Skift samler næringslivsaktører som er opptatt av klimautfordringene. Skift var medarrangør av Sirkulærdagene og ledes av Bjørn Haugland.

– Dette er et område der vi ikke ber om overføringer til næringslivet. Tvert imot er dette en mulighet til å tjene penger. En sirkulær fremtid innebærer mange nye forretningsmuligheter for våre medlemmer, sa Haugland.

Sirkulær akrobatikk

Avslutningen på Sirkulærdagene 2021 var en kort sirkusforestillingen, kalt 1+1=Alt, der to artister fra KompaniTO lekte med tyngdekraften. De tolket hvordan vi mennesker kan kjenne på rundgangen i livet og at forandring kan oppleves som det eneste konstante.

Gjenbruk av arrangementsformen

Forskningsrådet, Klimaetaten i Oslo kommune og en rekke organisasjoner brukte Sirkulærdagene til å ta opp viktige spørsmål til debatt.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra medarrangører og samarbeidspartnere om at dette var en god debattarena. Det ble en etterlengtet mulighet for å sette sirkulær fremtid på agendaen. Og vi er godt fornøyd med at over 2 000 personer fulgte med på ett eller flere av de mange arrangementene vi strømmet, sier Brita Slettemark, som er avdelingsleder for Klimahuset.

– Vi satser derfor på at Sirkulærdagene blir en årlig tradisjon. Neste år vil vi fortsette å løfte fram løsninger for hvordan vi kan gå fra ord til handling og få til sirkulærøkonomi i hverdagen. Er det én ting de besøkende på Klimahuset etterlyser, så er det nettopp svar på spørsmålet: «Hva kan jeg som vanlig forbruker gjøre for å komme bort fra bruk-og-kast-hverdagen?»

Bilde av seks personer på utsiden av Klimahuset på Tøyen.
Fra venstre: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, CICERO-direktør Kristin Halvorsen, rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo, Beate Nossum fra Footprint, Brita Slettemark fra Klimahuset, Naturhistorisk museum og Bjørn Haugland fra Skift. CICERO, Skift og Footprint arrangerte Sirkulærdagene sammen med Klimahuset, Naturhistorisk museum. Foto: Dag Inge Danielsen, Naturhistorisk museum

 

 

Emneord: Sirkulærøkonomi, gjenbruk, bærekraft, sirkulær fremtid Av Dag Inge Danielsen
Publisert 1. juni 2021 11:21 - Sist endret 18. mai 2022 14:31