PEG2017 ekskursjon til Tveidalen, Larvik

Visste du at larvikittbruddene i Tveidalen er unike i verdenssammenheng? Over 40 internasjonale eksperter på pegmatitter besøkte disse bruddene og alle dro derfra med hakeslepp!

Dr. Henrik Friis viser og forklarer mineralogien i en pegmatitt i Sagåsen

Siste dag i ekskursjonsrekken etter selve PEG2017 konferansen besøkte vi larvikittbruddene i Tveidalen. I dette området driver Lundhs uttak av vår nasjonalbergart larvikitt, og metoden for å ta ut larvikitt (ved kabelsaging) gir oss forskere unike lokaliteter for å studere såkalte alkaline pegmatitter (veldig grovkornet bergarter med et lavt SiO2 = kvarts innhold). Ekskursjonen besøkte to brudd denne dagen; Johs Nilsen og Sagåsen hvor vi kikket på fantastiske tverrsnitt av hele pegmatittganger og hvor ulike flater også gir en tredimensjonal forståelse.

Stipendiat Øyvind Sunde peker og forklarer på en pegmatittgang i Johs Nilsen

Dette er helt unikt i verdenssammenheng og det eneste stedet med en slik tilgjengelighet for å studere anatomien, mineralene, og ulike prosesser som dannet disse spesielle bergartene. Slike pegmatitter innholder helt spesielle mineraler og er lite studert på verdensbasis sammenlignet med de pegmatitter som er rike på SiO2 (kvarts). Det var dermed en unik dag hvor verdens ledende eksperter på pegmatitter fra hele verden var samlet, og kunne studere de unike lokalitetene i Tveidalen.

Johs Nilsen

Dette bruddet viser flere pegmatittganger der de ble dannet i fjellveggen for mange millioner år siden, og hvordan kompliserte nettverk av pegmatittganger faktisk opptrer i den omsluttende larvikittbergarten. Her kunne forskerne studere og virkelig sette fingeren på ulike detaljer! Det ble samlet mineraler, ulike observasjoner notert og fotografert, og mye intern diskusjon og idémyldring. Noen krøp til og med inn i hulrom som er dannet i noen av pegmatittene.

Deltakere studerer mineralogien i pegmatitten som synes på gulvet og alle veggene rundt

Sagåsen

I dette bruddet besøkte ekskursjonen en stor (ca. 3 meter tykk og 80 meter lang) eksponert pegmatitt som er den største av sitt slag i Tveidalen-området og fortsatt tilgjengelig. Denne pegmatitten er ikke bare unik pga. sin størrelse, men fordi man her kan studere både små og store detaljer som er viktige for å forstå dannelsen av slike pegmatitter. En brikke i dette puslespillet er å forstå enkeltmineralene, deres sammensetning, hvilke mineraler som opptrer sammen, og hvordan dette endrer seg gjennom pegmatitt-profilet. Hvorfor er noen mineraler store mens noen er små i samme bergart? Hvorfor er et mineral stabilt ett sted mens det brytes ned litt bortenfor i samme bergart? Er pegmatitten dannet fra larvikitten eller en annen ukjent kilde? Dette er noen spørsmål vi forskere ønsker å finne ut av for å forstå prosessene bak det vi faktisk ser i felt. Ved Sagåsen ble det samlet mineralprøver til forskning og mye konstruktiv diskusjon mellom deltakerne forgikk.

Ekskursjonen til Tveidalen besto av forskere med ulik bakgrunn – fra feltgeologer til eksperimentelle forskere, men alle med pegmatitter som forskningsområde. De unike lokalitetene vi besøkte ga dermed et godt grunnlag til å studere og diskutere våre observasjoner med innspill fra ulike erfarings- og kunnskapshold. Ekskursjonen fikk også god støtte av Alf Olav Larsen, Torfinn Kjærnet, og Ingulv Burvald – noen av mineralsamlerne som har flere tiår med erfaring og kunnskap om pegmatittene i Tveidalen.

Noen av deltakere diskuterer observasjoner i Sagåsen

Avslutningsvis er det viktig å poengtere at ekskursjonen ikke ville hatt den suksess uten hjelp fra Lundhs. I forkant av ekskursjonen pumpet Lundhs ut vann og rensket vrakstein fra Sagåsen bruddet, slik at hele pegmatitten ble tilgjengelig. Dette er et godt eksempel på hvor viktig samspillet med steinindustrien er for vår forskning, fordi det både blottlegges nye pegmatitter som er viktige å studere og at vi blir gitt tilgang til bruddene. Den pågående forskningen på alkaline pegmatitter i Tveidalen og tilstøtende larvikittbrudd ville ikke vært mulig å gjennomføre uten larvikittbruddene og det gode samarbeidet med Lundhs.

 

Oversikt over Sagåsen; i nedre plan er alt vann pumpet vekk og vrakstein ryddet bort. Pegmatitten er synlig i bunnen av nedre plan

 

Emneord: PEG2017, pegmatitt, Tveidalen, Larvik Av Øyvind Sunde
Publisert 21. juli 2017 08:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere