Blomstermeny - et mangfold av planter og pollinatorer

Naturhistorisk museum har sammen med en rekke organisasjoner laget lister over pollinatorvennlige hageplanter og viltvoksende planter og trær. Listene er tilpasset Østlandet, og du finner dem på nettstedet Blomstermeny.

Rødknapp Knautia arvensis er en av villblomstene på insektenes "blomstermeny". (Foto: NHM)

Det fins et stort mangfold av pollinerende insekter. Biene er blant de viktigste. I Norge har vi over 200 arter av bier.

Av disse utgjør humlene 35 arter, mens den velkjente  tambien (også kjent som honningbie) utgjør én art. De øvrige 172 bieartene er såkalte solitære bier, som ikke lager bol.

I tillegg til biene er det mange arter av sommerfugler, biller og fluer som pollinerer. Felles er at blomstenes pollen og/eller nektar er deres viktigste næringskilde.

Mens noen arter foretrekker åpne blomster, der de lett kommer til matfatet, er andre utstyrt med lange tunger for å suge nektar ut av dype, trange kronrør. Mangfoldet av blomsterplanter og av pollinerende insekter har tilpasset seg hverandre over tid og er gjensidig avhengig av hverandre.

Mat til dem og til oss

Vi mennesker trenger også pollinatorene. Over 30 prosent av maten vi spiser er avhengig av pollinering fra insekter. Det samme gjelder for rundt 80 prosent av ville, blomstrende vekster. Pollinerende insekter forsvinner i dag raskt og i stort omfang over hele verden.  De viktigste årsakene er menneskeskapte landskapsendringer, industrialisert jordbruk med monokulturer og sprøytemidler, urbanisering, klimaendringer og fremmede arter. Pollinatorene finner ikke lenger den maten de trenger for å leve.

Hvordan kan vi hjelpe?

Vi kan bidra gjennom å ivareta verdifull, naturlig vegetasjon eller å anlegge og skjøtte en eng. Ikke minst kan vi plante ulike pollen- og nektarrike planter, som blomstrer hele sesongen. Unngå arter som kan spre seg uønsket i norsk natur. Du kan sjekke plantene dine på Artsdatabanken.

Plantene fra Blomstermenyen utgjør ingen kjent økologisk risiko og kan trygt plantes.

Velg planter fra menyen og server et flere måneders langt måltid til hagens minste gjester – til glede for dem og for deg!

Sammen for pollinatorene

Blomstermenyen er utarbeidet i samarbeid mellom flere organisasjoner og institusjoner. Menyen er et levende dokument som vil revideres og oppdateres fremover.

Publisert 11. nov. 2016 15:03 - Sist endret 22. nov. 2016 09:50