Når åpner Klimahuset?

Åpning av Klimahuset vurderes fortløpende. Tidspunktet vil annonseres så snart vi har funnet en løsning som gir publikum en fullverdig opplevelse av utstillingen, samtidig som hensynet til smittevern ivaretas.

Skjermer og skannere i Klimahusets løsningssone.

I Klimahusets utstillinger er det mye å ta på. Foto: NHM/Jarli & Jordan

I utstillingen i Klimahuset har vi med hensikt lagt opp til stor grad av interaktivitet. Slik skiller den seg fra de øvrige utstillingene ved Naturhistorisk museum, og vi har per i dag ikke kommet til en løsning som gjør oss i stand til å åpne huset samtidig med gjenåpningen av dem. Vi jobber fortløpende med saken. Inntil videre setter vi opp arrangementer digitalt, og håper også å kunne slippe et lite publikum inn i det fine amfiet vårt. Følg med på våre arrangementer for informasjon om dette.

Vi gleder oss til å åpne dørene, og takker for tålmodigheten.

Publisert 14. mai 2020 15:39 - Sist endret 14. mai 2020 15:39