Ønsker du å bruke Klimahusets Amfi til et arrangement?

Klimahuset har som mål å inspirere til endring i bærekraftig retning gjennom å gi innsikt og kunnskap, og skape undring og nysgjerrighet. Vi leier derfor ut Klimahuset til små og store arrangementer om miljø, natur, klima og bærekraft.

Vi er åpne for ulike typer arrangementer som utstillinger, seminarer, konserter, forestillinger eller debatter – eller noe helt annet.

Vi følger myndighetenes regler om smittevern.

Spørsmål og forespørsler om bruk av Klimahuset sendes til klimahuset@nhm.uio.no

Hvem kan bruke huset?

Alle som vil formidle tema knyttet til klima, natur miljø og bærekraft kan låne eller leie Klimahusets amfi. Vi har egne formidlingstilbud til skoler og barnehager (LENKE).

Hvor mange er det plass til?

Kapasiteten i amfiet er maksimalt 140 personer fordelt på 90 sitteplasser på fastmonterte benker i tre etasjer og 50 sitteplasser på stoler på gulvet. Hele Klimahuset har en samlet kapasitet på 200 personer når utstillingsarealet er inkludert.

Vi følger myndighetenes regler om smittevern og det kan komme begrensninger på antall personer som kan bruke amfiet. Ta kontakt med oss eller se Oslo kommunes nettsider for mer informasjon om hvilke regler som gjelder akkurat nå. 

Hva er inkludert i leien?

Leie inkluderer befaring i forkant av arrangementet og bruk av amfiet og tilhørende teknisk utstyr (se under) samt gratis inngang til utstillingene for deltakerne på arrangementet. Det vil være en ansatt fra Klimahuset til stede under arrangementet, og vektere i Botanisk hage. Opp- og nedrigg skjer i samarbeid med oss i Klimahuset.

 

Hva koster det?

Type arrangør Pris*  opptil 4t **               

Pris* opptil 8 t **               

Barne- og ungdomsorganisasjoner

1000,- 1500,-

Kunstnere og kulturaktører

3000,- 4500,-

Miljøorganisasjoner, fagforeninger, bydeler, UiO-organer

5000,-

7500,-

Kommunale organer

10.000,-

12.599,-

Store private*** og statlige organer

15.000,- 20.000,-

* Prisen inkluderer bruk av det tekniske utstyret i amfiet, inkludert strømming, og én person til stede fra Klimahuset underveis. Trengs flere personer fra Klimahuset, må det avtales pris for dette særskilt. For arrangementer i helger og på helligdager legger vi på 50% på disse prisene.

** Tidene inkluderer tid til opprigg og nedrigg av teknisk utstyr utenfra.

*** Det er spesielle priser – noen ganger gratis – for sponsorer som Statkraft og OBOS.

Er du i tvil om hvilken pris som vil gjelde for ditt arrangement? Kontakt oss på klimahuset@nhm.uio.no.

Natur- og miljøorganisasjoner for barn og unge får rabatt. Ta kontakt for nærmere avtale.

Betaling skjer via faktura fra Universitetet i Oslo. Fakturaen skal betales innen 30 dager fra utstedelsesdato.

 

Hva slags teknisk utstyr finnes i Amfiet?

  • Enkelt AV-utstyr for strømming (ett fastmontert kamera).
  • Bilde: Projektor og stort lerret. Fast PC. Tilkobling for to bærbare PC-er via HDMI-kabel.
  • Lyd: Høyttalere i tak. Én trådløs mikrofon, to bøylemikrofoner /to mygger og en Catch Box (mikrofon inne i liten pute, ideell for forsamlinger).
  • Lys: Taklys i amfi ogpå gulv, samt seks spotter på «scenen». Kan justeres uavhengig av hverandre.
  • Flipover.
  • Trådløst nett

 

Hvilke krav er det til bruk av teknisk utstyr?

Arrangøren må gjøre seg kjent med det tekniske utstyret og betjene dette under arrangementet, om ikke annet er avtalt.

 

Hva slags muligheter for oppsett av møblering finnes i amfiet?

Klimahuset har 50 stoler, 8 bord og 2 ståbord. Amfiet kan rigges til seminar for opptil 140 personer, med åpent gulv til 90 personer i amfi eller med bord på gulvet i ulike posisjoner. Opp- og nedrigg av lokalet skjer i samarbeid mellom Klimahusets ansatte. Ønsket oppsett beskrives i søknadsskjemaet.

 

Kan det serveres mat og drikke?

Ja, men Klimahuset har ikke kjøkken eller dekketøy til utlån. Klimahuset har et lite rom med benk for anretning og tilgang på kjøleskap til drikke, samt tilgang på utslagsvask i rommet for renhold.

Vi ønsker at det serveres mat og drikke med minst mulig miljøbelastning. For tiden er det ikke tillatt med servering inne på grunn av hensyn til smittevern. All mat må bringes av cateringfirma. Interne arrangører må forholde seg til UiOs rammeavtaler for innkjøp.

 

Er det trådløst nett i lokalet?

Ja, gjester kan benytte UiOs trådløse konferansenett med navnet "conferences". Ta kontakt med usit-nett@hjelp.uio.no ca. én uke i forkant av arrangementet for å få tildelt passord. UiO-ansatte har tilgang til UiOs vanlige trådløse nett.

 

Kan man parkere utenfor Klimahuset?

Det er mulig å kjøre opp til Klimahuset for å levere varer. Ordinær parkering må gjøres i omegn mot betaling. Det er ikke parkering i Botanisk hage. For øvrig oppfordrer vi til sykkel, gange og kollektive reiser.

 

Ansvar, avbestilling og generelle leievilkår

Alle som skal bruke UiOs lokaler må gjøre seg kjent med og følge de generelle reglene for bruk av rom på UiO [link]. Bruk av åpen flamme, levende lys og alle typer pyroteknikk er forbudt. Eventuelle skader eller mangler skal meldes til Klimahusets arrangementsansvarlig. Arrangør er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på bygning og inventar/ Dekke eventuelle skader på utstillinger og annet inventar i Klimahuset som følge av arrangementet og forberedelser til arrangementet

Avbestillingsgebyr på halvparten av leieprisen ved avbestilling mindre enn to uker i forkant.
 

Vi tilbyr omvisninger og faglige foredrag!
Ønsker du faglig foredrag som del av arrangementet, ta kontakt med leder Brita Slettemark på epost: brita.slettemark@nhm.uio.no.

 

Foredrag

Hverdager
Før kl. 16:00: kr 5 000,- for grupper under 40 personer, kr 10 000,- for grupper over 40 personer

Etter kl. 16:00 påløper et tillegg på kr 1 000,- per time til dekning av ekstra driftskostnader.

Lørdager og helligdager:
Kr 7 500,- for grupper under 40 personer, kr 15 000,- for grupper over 40 personer.

 

Vi har egne priser for omvisninger for grupper.

 

 

 

 

 

Publisert 9. juli 2021 16:24 - Sist endret 9. juli 2021 16:38