Sirkulærdagene 2021

Verden trenger å gå fra en lineær til en sirkulær økonomi. Det  må ganske enkelt bli slutt på bruk og kast.

Bildet kan inneholde: ansiktsuttrykk, font, materiell eiendom, sirkel, magenta.
Arrangører: Klimahuset, Naturhistorisk museum/ CICERO/ Skift/ Footprint

Her i Norge har regjeringen varslet en nasjonal strategi om sirkulærøkonomi som sannsynligvis kommer til sommeren. Mens vi utålmodig venter, samler vi forskere, politikere, næringsliv og sivilsamfunn og spør: Hva er de viktigste veivalgene, og hvordan skal vi klare å gå fra ord til handling? 

PROGRAM 

26.MAI

08.45-09.00: Åpning  

Ved kommunal-og moderniseringsminister Nikolai Astrup og rektor Svein Stølen, UiO. Skift-direktør Bjørn Haugland og direktør ved CICERO, Kristin Halvorsen deltar også. Arrangør: CICERO/Skift/Footprint/Klimahuset, Naturhistorisk museum

09.00-10:00: Nye markeder for resirkulert plast

Kan det offentlige gå foran for sirkulære innkjøp? Kan havplast få nytt liv i norske bygg? Eller kan gamle yoghurtbeger brukes igjen i nye tunneler? Hver nordmann kaster omkring 100 kilo plast i året, men bare en fjerdedel av plasten blir til nye produkter.  Arrangør: Mepex

10.30-11.30: Kortreiste sirkler

Sirkulærøkonomi i et kortreist perspektiv: Hva skal egentlig til for at en sirkel skal være kortreist? Hvor stor og hvor liten må den være for både å være lønnsom og bærekraftig? Arrangør: CICERO

12.00-13.00: Fra ord til handling - sirkulærøkonomi i hverdagen 
 
Det finnes allerede mange måter du og jeg kan delta i den sirkulære økonomien på. Det er bra for miljøet, for lommeboka og for samfunnet. Her møter du fire av de mest lovende initiativene i Norge: Restarters, BUA, ToGoodToGo og OBOS' nabohjelp.
Arrangør: Klimahuset, Naturhistorisk museum
 
 
Norsk økonomi er 2,4 % sirkulær mens EU er i full gang med å iverksette sine omfattende strategier og handlingsplaner på feltet. Hva er det Norge må gjøre for å bli et foregangsland? Hva skjer i landene rundt oss som vi burde fått med oss?
Arrangør: Framtiden i våre hender
 
 
Hvorfor er det så viktig å snakke om klimarisiko når vi snakker om sirkulærøkonomi? WWF, CICERO, Fremtind og Kommunalbanken forteller hvorfor og hvordan vi må forholde oss til klimarisiko i overgangen til en sirkulær økonomi.
Arrangør: CICERO/Skift

27.MAI

 
Fremtidens næringsliv er sirkulær, men likevel tviholder virksomheter på tradisjonelle, lineære forretningsmodeller. Hvordan får vi til sirkulær endringer – som også er lønnsomme? Hvilke utfordringer, men også muligheter, møter bedrifter? Her møter du Econa, Sintef, Coca-Cola, Sprint Consulting, Elektroforeningen og Go Good.
Arrangør: Skift
 

10.30-11.30: Bærekraftig forbruk: Deling og utlån

Vi kjøper for mye og kaster for mye. Hvordan kan deling og utlån bidra til et mer bærekraftig forbruk? Vi spør Jernia, IKEA og OBOS, som har testet ut deleløsninger.  Arrangør: Cicero

 
Hvor viktige er bygg for klima? Er du nysgjerrig på nye Oslobygg? Hvorfor skryter alle av KA13? Er Sirkulær Ressurssentral svaret på en av ombruksflokene? Klimaetaten, Oslobygg, MAD og Resirqel gir oss svarene. Arrangør: Klimaetaten, Oslo kommune
 

Hvor starter man når man skal gå fra en lineær til sirkulær forretningsmodell? "10 prinsipper for et mer sirkulært næringsliv" er en enkel veileder for alle virksomheter i arbeidet fra en lineær til en sirkulær økonomi. Møt noen av virksomhetene som har signert prinsippene og som deler erfaringer og eksempler; Bergen Næringsråd, Snøhetta og Renas. Arrangør: Skift

 
Forskningsrådet løfter sirkulær økonomi fram som en langt tydeligere prioritering enn tidligere. Det er satt klare mål om å investere i forskning og innovasjon for å oppnå en sirkulær økonomi med bærekraftig produksjon, tjenesteyting og forbruk som bidrar et mer klimavennlig samfunn og stans i tap av natur.
Arrangør: Forskningsrådet
 
 
Hvordan kan vi tenke framover med fortidens erfaringer? Hva får lov til å bli med? Hvordan kan vi skape gode byggesteiner for lange liv? Hvor leter du når du ser etter passende biter til alle livets tetris-spill? "Acting for climate" inntar Klimahusets storstue.
Arrangør: Klimahuset, Naturhistorisk museum
 

Alle arrangementene strømmes fra Klimahuset: 

26. mai

https://videoforweb.aventia.no/live/98

27. mai

https://videoforweb.aventia.no/live/99

Publisert 3. mai 2021 16:04 - Sist endret 26. mai 2021 13:56