Sirkulærdagene 2021

Verden trenger å gå fra en lineær til en sirkulær økonomi. Det  må ganske enkelt bli slutt på bruk og kast.

Bildet kan inneholde: ansiktsuttrykk, font, materiell eiendom, sirkel, magenta.
Arrangører: Klimahuset, CICERO, Skift og Footprint

Her i Norge har regjeringen varslet en nasjonal strategi om sirkulærøkonomi som sannsynligvis kommer til sommeren. Mens vi utålmodig venter, samler vi forskere, politikere, næringsliv og sivilsamfunn og spør: Hva er de viktigste veivalgene, og hvordan skal vi klare å gå fra ord til handling? 

Lenker til enkeltarrangementene legges ut fortløpende.

PROGRAM 

26.MAI

08.45-09.00: Åpning 

Ved kommunal-og moderniseringsminister Nikolai Astrup og rektor Svein Stølen, UiO.

09.00-10:00: Nye markeder for resirkulert plast

Kan det offentlige gå foran for sirkulære innkjøp? Kan havplast få nytt liv i norske bygg? Eller kan gamle yoghurtbeger brukes igjen i nye tunneler? Hver nordmann kaster omkring 100 kilo plast i året, men bare en fjerdedel av plasten blir til nye produkter.  Arrangør: Footprint

 

10.30-11.30: Kortreiste sirkler

Sirkulærøkonomi i et kortreist perspektiv: Hva skal egentlig til for at en sirkel skal være kortreist? Hvor stor og hvor liten må den være for både å være lønnsom og bærekraftig? Arrangør: CICERO

 
12.00-13.00: Fra ord til handling - sirkulærøkonomi i hverdagen 
 
Det finnes allerede mange måter du og jeg kan delta i den sirkulære økonomien på. Det er bra for miljøet, for lommeboka og for samfunnet. Her møter du fire av de mest lovende initiativene i Norge: Restarters, BUA, ToGoodToGo og OBOS' nabohjelp.
Arrangør: Klimahuset, Naturhistorisk museum
 
13.30-14.30: Hvorfor er nordmenn Europas sløsekonger?
 
Norsk økonomi er 2,4 % sirkulær mens EU er i full gang med å iverksette sine omfattende strategier og handlingsplaner på feltet. Hva er det Norge må gjøre for å bli et foregangsland? Hva skjer i landene rundt oss som vi burde fått med oss?
Arrangør: Framtiden i våre hender
 
 
Hvorfor er det så viktig å snakke om klimarisiko når vi snakker om sirkulærøkonomi? WWF, CICERO, Fremtind og Kommunalbanken forteller hvorfor og hvordan vi må forholde oss til klimarisiko i overgangen til en sirkulær økonomi.
Arrangør: CICERO/Skift

27.MAI

 
Vi hører mye om hva vi må spare samfunnet for, men tjener vi på å legge om til en sirkulær forretningsmodell? Og hvordan får vi sirkulære endringer og løsninger integrert som en del av virksomheten?
Arrangør: Skift
 

10.30-11.30: Bærekraftig forbruk: Deling og utlån

Vi kjøper for mye og kaster for mye. Hvordan kan deling og utlån bidra til et mer bærekraftig forbruk? Vi spør Jernia, IKEA og OBOS, som har testet ut deleløsninger.  Arrangør: Cicero

 

Verden trenger å gå fra en lineær til en sirkulær økonomi. Hva betyr dette for bygg- og anlegg, og hva skjer i Oslo?  Arrangør: Klimaetaten, Oslo kommune

 
 

10 prinsipper for et mer sirkulært næringsliv – en enkel veileder for alle virksomheter i arbeidet fra en lineær til en sirkulær økonomi. Hvor starter man når man skal gå fra en lineær til sirkulær forretningsmodell? Møt virksomheter som har signert prinsippene og som deler erfaringer og eksempler. Arrangør: Skift

 
15.00-16.00: Forskning og innovasjon for utvikling av sirkulærøkonomien
 
Nærmere beskrivelse kommer
Arrangør: Forskningsrådet
 
 
Hvordan kan vi tenke framover med fortidens erfaringer? Hva får lov til å bli med? Hvordan kan vi skape gode byggesteiner for lange liv? Hvor leter du når du ser etter passende biter til alle livets tetris-spill? "Acting for climate" inntar Klimahusets storstue.
Arrangør: Klimahuset, Naturhistorisk museum
 

Alle arrangementene strømmes fra Klimahuset (lenker kommer)

Publisert 3. mai 2021 16:04 - Sist endret 18. mai 2021 14:23