Pressekonferanse: Siste nytt fra FNs klimapanel

Norske forskere fra FNs klimapanel kommer for å fortelle om innholdet i den første av tre nye delrapporter. Tema for rapporten er fysiske klimaendringer og det naturvitenskapelige grunnlaget. 

Bildet kan inneholde: organisme, font, aqua, parallell, illustrasjon.

Se opptak av pressekonferansen her.

Forskere fra FNs klimapanel (IPCC) presenterer oppdatert naturvitenskapelig forskning fra den første av tre delrapporter. Dette er IPCCs sjette hovedrapport som består av tre delrapporter og en synteserapport. Mer enn 700 eksperter fra 90 land, 19 fra Norge, deltar i arbeidet med rapporten.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn mottar rapporten og spørsmål kan stilles til statsråden og de norske forskerne.

På grunn av korona holdes pressekonferansen 9. august digital. Likevel kan noen journalister være fysisk til stede i Klimahuset, der de norske forskerne også vil være. Send e-post til anette.kronstad.sorheim@miljodir.no for å melde deg på.

Om sjette hovedrapport fra FNs klimapanel

  • FNs klimapanel utgir hovedrapporter hvert 6-7 år, som består av fire deler.
  • Den sjette hovedrapporten inneholder den mest oppdaterte kunnskapen om vitenskapelige, teknologiske og sosioøkonomiske aspekter ved klimaendringer, virkninger og framtidig risiko, samt tiltak, løsninger og virkemidler for klimatilpasning og utslippsreduksjoner.
  • Bruker flere typer utslipps- og utviklingsscenarioer til å undersøke hvor mye mennesker bidrar til framtidige klimaendringer.
  • Scenarioer for framtidige sosiale og miljømessige forhold brukes også til å studere hvordan klimaendringer kan påvirke ulike fremtider.

Arrangør: Miljødirektoratet, Cicero Senter for klimaforskning, Bjerknessenteret for klimaforskning, Norsk Polarinstitutt, Universitetet i Oslo

Emneord: FNs klimapanel, IPCC, klimarapport, klimaendringer
Publisert 1. juli 2021 13:39 - Sist endret 10. aug. 2021 15:08