Tidligere arrangementer i opptak - Side 2

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hode, nese, øre.
Publisert 18. des. 2020 09:08

Thomas Horne og Beate Nossum møttes til samtale om sine bøker, "Den store klimaguiden" og "Klimapraten". Samtalen ledet Klimahusets Torkjell Leira, selv forfatter.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 17. desember 2020

Publisert 18. des. 2020 08:48

Gaute Eiterjord og Petter Gulli møttes til samtale om sine bøker, "Klimaopprøret" og "Håp". Samtalen ledet Klimahusets Torkjell Leira, selv forfatter.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 16. desember 2020

Bildet kan inneholde: person, hode, nese, munn, leppe.
Publisert 16. des. 2020 08:24

Andrew Petter Kroglund og Anja Røyse møttes til samtale om sine bøker, Termostat og Varm klode, kaldt hode. Samtalen ble ledet Klimahusets Torkjell Leira, selv forfatter.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 15. desember 2020

Bildet kan inneholde: grønn, tekstil, vinter, lykkelig, ansiktsuttrykk.
Publisert 3. des. 2020 21:00

Forbinder du jul med kjøpefest, pyntedilla og etegilde? Er du lei kjøpepress, plastemballasje og glanset julepapir? Bør vi handle mest mulig julegaver for å støtte varehandelen gjennom krisen?

Ta julen tilbake ved å gjøre noen grep som gjør julen hyggeligere, roligere og mer stemningsfull – i tillegg til å være bra for jordkloden.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 3. desember 2020

Bildet kan inneholde: grønn, skrift, tekst, publikum, teknologi.
Publisert 12. nov. 2020 12:07

Staten står på tiltalebenken i Høyesterett med Natur og Ungdom som en av saksøkerne. Miljøkampen er endret. Verktøykassa er blitt større, plattformene har blitt flere, og i enda større grad enn før finner vi ungdommen i front.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 5.november 2020

Publisert 4. nov. 2020 13:36

Arkitektur og byutvikling legger de fysiske rammene for hvordan vi lever våre liv og hvordan vi organiserer oss som samfunn. Samtidig står byggebransjen for 40% av verdens klimautslipp. Hvordan kan arkitektur bli mer miljøvennlig?

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 16.oktober 2020

Oljeplattform i nordlige farvann
Publisert 26. okt. 2020 11:16

Hvilke lærdommer kan vi trekke fra saken i Nederland når klimasøksmålet skal opp i norsk Høyesterett? Vi møtte Marjan Minnesma fra organisasjonen Urgenda, som sto sentralt i det nederlandske klimasøksmålet.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 21. oktober 2020

Bildet kan inneholde: grønn, skrift, kameraoperatør, kamera.
Publisert 15. okt. 2020 11:04

Har norsk media nok kunnskap om klima og klimaendringer? Får klimafornekterne for mye plass? Og hva skal til for å få oppmerksomhet rundt en klimasak? Se en av klimajournalistikkens pionerer, Aftenpostens Ole Mathismoen, i samtale med Klimahusets Torkjell Leira.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 8. oktober 2020

Bildet kan inneholde: produkt.
Publisert 7. sep. 2020 13:37

Flora Norvegica Radiographica er det første forsøket på å presentere et helt lands planteliv i røntgen. Det er ikke en fagbok, men en feiring av plantene, en godtepose av bilder og tekst. Under kan du se opptaket fra boklanseringen som ble arrangert i Klimahuset søndag 06. september 2020.

To hender holder hverandre i dans
Publisert 25. aug. 2020 10:34

En feiring av menneskers evne til handling og endring - med et skråblikk på Norges oljetørste løsninger. Et fyrverkeri av akrobatikk, dans, håndstående og musikk. En utforskning av bevegelse når vi tenker nytt og kreativt i en situasjon der ting er snudd på hodet. 

Se opptak av arrangementet som ble strømmet i forbindelse med Grønn digital Arendalsuke 11. august 2020.

Bildet kan inneholde: tilpasning, organisme, anlegg.
Publisert 19. aug. 2020 14:39

Klimaendringene fører til knapphet på ressurser, og FNs Klimapanel advarer om at dette leder til høyere konfliktnivå og økte migrasjonsstrømmer. Hvordan vil de globale klimaendringene påvirke norske interesser og norsk utenrikspolitikk?

Se opptak av arrangementet som ble strømmet i forbindelse med Grønn digital Arendalsuke 12. august 2020.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, ansiktsuttrykk, panne.
Publisert 8. juni 2020 21:35

Det aller første test-arrangementet fra Klimahuset: Speed-date med en klimaforsker. Ekstremnedbør er tema for Rasmus Benestads innlegg, mens Ketil Isaksen vil fortelle om den operative permafrostovervåkningen ved Meteorologisk institutt.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 31. mars 2020

Bildet kan inneholde: grønn, tekst, font, gul, himmel.
Publisert 8. juni 2020 21:30

Klimapiloter, utslippsfri varelevering, fossilfri kollektivtrafikk og klimavennlige jobbreiser. Dette er noe av det Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten i Oslo kommune, snakket om da hun gjestet Kaffe & Klima.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 5. mai 2020

Bildet kan inneholde: fotografi, botanikk, photography, tre, smil.
Publisert 8. juni 2020 21:20

Ti millioner arter finner vi i verden, fra små, encellede organismer til blåhvalen, som er så stor at bare tungen kan veie like mye som en elefant. Hvor kommer de alle fra? 

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 26. mai 2020.