Bærekraftsløsninger - Hvordan jobber næringslivet med bærekraftsmålene?

Norge har forpliktet seg til en rekke av FNs bærekraftsmål, men hvordan jobber ulike bransjer med bærekraftsmålene? 

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 24. september 2020

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Norge har teknologi, kunnskap og erfaringer som er sentrale for å løse mange av de bærekraftsutfordringene vi står overfor. Stadig flere bedrifter gjør bærekraftsutfordringer om til konkrete forretningsmuligheter.

Hvordan integrerer ulike bransjer bærekraft i sine hovedstrategier?

Her forteller ulike aktører om sine bidrag til FNs bærekraftsmål, og hvordan de jobber med målene.

Publisert 30. okt. 2020 10:28 - Sist endret 30. okt. 2020 10:28