Frokostmøte: Arkitektur og klima

Arkitektur og byutvikling legger de fysiske rammene for hvordan vi lever våre liv og hvordan vi organiserer oss som samfunn. Samtidig står byggebransjen for 40% av verdens klimautslipp. Hvordan kan arkitektur bli mer miljøvennlig?

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 16.oktober 2020

Arrangementet var ett av tre frokostmøter under Oslo Arkitekturtriennale. Serien løftet frem tre utvalgte temaer som har preget både Oslo og triennalen gjennom årene: medvirkning, bolig og bokvalitet, og klima. 

 

Programmet var:

Velkommen
Torkjell Leira, Klimahuset ved Naturhistorisk museum, og Hanna Dencik Petersson, OAT

Dagens ord: Klimaendring: hvor står vi nå? Hvordan endrer vi atferdsmønster?
Dag O. Hessen, forfatter og professor i biologi, UiO

Hva er politikernes ansvar?
Representant fra Oslo kommune

Hvilke nye designstrategier og byggemetoder trenger vi for å takle klimautfordringene?
Tine Hegli, arkitekt og professor, AHO

Ombruk og forvalting av materialer - kan byggenæringen bli sirkulær? Og hva er egentlig effekten av ombruk versus gjenvinning?
Lasse Kilvær, arkitekt, Resirqel

Samtale/diskusjon etterfulgt av spørsmål fra publikum
Etter samtalen blir publikum inviterte til omvisning i utstillingen på Klimahuset ved Naturhistorisk museum

Publisert 4. nov. 2020 13:36 - Sist endret 4. nov. 2020 13:36