Forskningsfronten: Den nye klimanormalen

Fram til i år var klimanormalen basert på årene 1961-1990. Nå er den nye normalen klar: 1991-2020. Hvilke konsekvenser får det? Hvordan vil nye klimanormaler beregnes, og hva vil tidsspennet være der?

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 9.februar 2021

Alle har vi et forhold til begrepet "mot normalt", enten det er fra Leif Juster eller værvarslingen, men hva er egentlig en normal? Og hva skjer når det "normale" forandrer seg?

Et klima som er i rask endring krever nye måter å måle på, WMO (verdens meteorologiorganisasjon) har derfor bestemt at nye normaler skal lages hvert tiende år heretter. Den neste klimanormalen blir dermed 2001-2030.

 

Klimaforsker Helga Therese Tilley Tajet kom til Klimahuset for å svare, forklare og utdype. Hun har 10 års erfaring med klimakommunikasjon og kontakt med brukere. Hun er forsker i avdeling for klimatjenester og jobber bl.a. med å analysere klima historisk, nåtid og fremtid, og å tilrettelegge klimadata for brukere. Nå er hun prosjektleder for den nye dataportalen til Meteorologisk institutt, seklima.met.no (klikkbar lenke).

Hun er utdannet med master i meteorologi og oseanografi og Praktisk pedagogisk utdanning (PPU). 

Publisert 10. feb. 2021 11:13 - Sist endret 10. feb. 2021 11:13