Klima, ressurser og norske interesser

Klimaendringene fører til knapphet på ressurser, og FNs Klimapanel advarer om at dette leder til høyere konfliktnivå og økte migrasjonsstrømmer. Hvordan vil de globale klimaendringene påvirke norske interesser og norsk utenrikspolitikk?

Se opptak av arrangementet som ble strømmet i forbindelse med Grønn digital Arendalsuke 12. august 2020.

Klimaendringene har allerede begynt å merkes over hele Norge. Stadig oftere ser vi at avlinger regner eller tørker bort. Vi opplever hyppigere flommer og skogbranner, og isbreer trekker seg tilbake. De største konsekvensene klimaendringene vil ha for Norge, er imidlertid ikke følger av endringer som skjer i vårt eget land.

Dårligere tilgang på mat og vann rammer allerede verdens fattigste hardt. Forskerne i FNs Klimapanel har lenge advart om at klimaendringene fører til knapphet på ressurser, og at dette leder til høyere konfliktnivå og økte migrasjonsstrømmer. Nye studier viser at én milliard mennesker kan tvinges på flukt for hver grad klodens temperatur øker. Hvordan vil dette påvirke norske interesser og norsk utenrikspolitikk? Norges forskningsråd inviterte i samarbeid med Klimahuset til debatt under Grønn digital Arendalsuke. 

Program:

Introduksjon
John-Arne Røttingen, administrerende direktør, Norges forskningsråd

Hvordan påvirker klimaendringene verdens fattigste, og derigjennom konflikt og migrasjon?
Bård Vegar Solhjell, direktør, Norad

Hvordan påvirker klimaendringene verdens vannressurser?
Solrun Figenschau Skjellum, forskningssjef, NIVA

Hvordan påvirker klimaendringene verdens matsikkerhet?
Regine Andersen, forskningssjef, Fridtjof Nansens Institutt

Hvordan bør klimaendringene påvirke norsk utenrikspolitikk og prioriteringer?
Ole Jacob Sending, forskningssjef, Norsk Utenrikspolitisk institutt (NUPI)

Debatt: Hvilken betydning har klimaendringene globalt for Norge, og hvordan bør vi innrette oss?
Espen Barth Eide (AP), Jens Frølich Holte (H) og Terje Halleland (FrP).

Velkommen til faglig påfyll og debatt under Grønn, digital Arendalsuke! 

Publisert 19. aug. 2020 14:39 - Sist endret 19. aug. 2020 14:39