Kaffe & Klima: Medienes rolle i klimasaken

Har norsk media nok kunnskap om klima og klimaendringer? Får klimafornekterne for mye plass? Og hva skal til for å få oppmerksomhet rundt en klimasak? Se en av klimajournalistikkens pionerer, Aftenpostens Ole Mathismoen, i samtale med Klimahusets Torkjell Leira.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 8. oktober 2020

Mediene har en viktig rolle i klimasaken. De skal følge nyhetsbildet og gi kunnskap. Da den aller første rapporten fra FNs klimapanel ble lagt fram i Sverige i 1991, var 15 journalister fra Norge til stede. Bare NRK hadde tre personer til å dekke saken. Siden da har oppmerksomheten rundt klima gått i store bølger, og nå er vi på en oppadgående trend, kanskje på en bølgetopp.

Vil interessen for temaet fortsette fremover? Hva er det egentlig mediene dekker? Er det for mye fokus på ekstremvær, ødeleggelser og dystre scenarioer, og for lite på løsninger og gode initiativer? Har det blitt slik at media bidrar til klimaapati i befolkningen, heller enn til opplysning?

I dag er det få saker skaper mer engasjement i media enn klimasaker. Diskusjonstrådene er lange, temperaturen høy og skjellsordene sitter løst. Hvordan har det blitt slik? Dette er noen av de spørsmålene vi ønsket å få svar på da vi inviterte Ole Mathismoen til Kaffe & klima.

Kaffe & Klima startet høsten 2019. Blant de tidligere gjestene finner du Bjørn Samset (Cicero), Karen O'Brien (UiO), Per Espen Stoknes (BI) og Dag O. Hessen (UiO) og Therese Hugstmyr Woie (Natur og Ungdom).

Publisert 15. okt. 2020 11:04 - Sist endret 15. okt. 2020 11:04