Kaffe & Klima med Heidi Sørensen

Klimapiloter, utslippsfri varelevering, fossilfri kollektivtrafikk og klimavennlige jobbreiser. Dette er noe av det du får høre om når Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten i Oslo kommune, gjester Kaffe & Klima – direktesendt fra det nye Klimahuset.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 5. mai 2020

Oslo kommune er verdensledende når det gjelder klimatiltak. Byen har vunnet flere priser, som prisen Årets lokale klimatiltak som de fikk for verdens første utslippsfrie anleggsplass under Zerokonferansen i 2019, samme år som de var kåret til Europas miljøhovedstad. Ambisjonene framover er like store. I strategien mot 2030 er målet å redusere klimagassutslippene med 95 % sammenlignet med nivået fra 1990. Hva skal byen gjøre for å nå dette målet, og hva har de allerede fått til?

Start dagen med en kopp kaffe og fornyet innsikt i klima!
Klimahuset ved Naturhistorisk museum inviterer til frokostmøte den første tirsdagen hver måned, og sender digitalt fram til vi kan åpne dørene til det nye huset. Lenke kommer.

08:30: På tide å sette på kaffen
08:45: Foredrag starter
09:15: Spørsmål fra den digitale salen - sendes inn på facebookarrangementet
09:30: Avrunding

Kaffe & Klima startet høsten 2019. Blant de tidligere gjestene finner du Bjørn Samset (Cicero), Karen O'Brien (UiO), Per Espen Stoknes (BI) og Dag O. Hessen (UiO) og Therese Hugstmyr Woie (Natur og Ungdom).

Publisert 8. juni 2020 21:30 - Sist endret 9. juni 2020 11:33