Kaffe & Klima med Heidi Sørensen

Klimapiloter, utslippsfri varelevering, fossilfri kollektivtrafikk og klimavennlige jobbreiser. Dette er noe av det Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten i Oslo kommune, snakket om da hun gjestet Kaffe & Klima.

Se opptak av arrangementet som ble strømmet 5. mai 2020

Oslo kommune er verdensledende når det gjelder klimatiltak. Byen har vunnet flere priser, som prisen Årets lokale klimatiltak som de fikk for verdens første utslippsfrie anleggsplass under Zerokonferansen i 2019, samme år som de var kåret til Europas miljøhovedstad. Ambisjonene framover er like store. I strategien mot 2030 er målet å redusere klimagassutslippene med 95 % sammenlignet med nivået fra 1990. Hva skal byen gjøre for å nå dette målet, og hva har de allerede fått til?

Klimahuset ved Naturhistorisk museum inviterer til frokostmøtet Kaffe & Klima den første tirsdagen hver måned. Alle arrangementene sendes digitalt, for dem som ikke har mulighet til å komme og se dem i vårt amfi.

Kaffe & Klima startet høsten 2019. Blant de tidligere gjestene finner du Bjørn Samset (Cicero), Karen O'Brien (UiO), Per Espen Stoknes (BI) og Dag O. Hessen (UiO) og Therese Hugstmyr Woie (Natur og Ungdom).

Publisert 8. juni 2020 21:30 - Sist endret 17. aug. 2020 14:37