Kurs og debatt: De viktige trærne

Utbygging, fortetting og endret bruk av allerede bebygde arealer går hardt utover trær i byen. Norske arkitekters landsforbund, Bykuben og Oslo kommune inviterer til kurs og samtale om trærnes plass i by og byggeprosjekter.

Oslo kommune har vedtatt ambisjonen om å gjennomføre en storstilt satsing på bytrær dette tiåret. Med prosjektet Oslotrær, treplantingsdugnad frem mot 2030, skal trær få økt plass i kommunens egne planer, prosesser og prosjekter og i samarbeidet med alle som prosjekterer, bygger og forvalter eiendom i Oslos byggesone. ByKuben koordinerer aktivitetene i prosjektet. 

I samarbeid med Bykuben og Oslotrær; Oslo Kommunes tiårsplan for 100 000 nye trær til byen, inviterer vi til kurs og samtale om trærnes plass i by og byggeprosjekter. 

Målgruppe: Prosjekterende arkitekter, landskapsarkitekter, by- og arealplanleggere.

NB: Kurset og debatten vil bli strømmet og kan senere sees i opptak. Koronasituasjonen avgjør hvor mange som kan være til stede, og ved plassbegrensning vil NAL-medlemmer prioriteres til det fysiske arrangementet.

NB Påmeldingsfrist: 22. september 2021

Program:

0900 – 1430 forelesninger, 1430 – 1600 samtale (alt strømmes direkte)

0900 – 0910
Velkommen til Naturhistorisk Museum
Brit Lisa Skjelkvåle, Museumsdirektør, Naturhistorisk museum

 

Trær fra ide og visualiseringer til virkelighet

0910 - 0920
Prosjekt Oslotrær, Samarbeid for økt plass til trær
Hanne Johnsrud, Plan og Bygnings etaten, ByKuben, Oslo kommune

0920 – 0940
Hvorfor er trærne så viktige for byen - og hva krever de tilbake?
Tørres Rasmussen, Bymiljøetaten, Park og byrom Oslo kommune

0940 – 1000
Utfordringer og muligheter for trær i kommunens planer og prosjekter
Sissel Vestervik Mordt, Bymiljøetaten, Byutviklingsprosjekter

1000 - 1020
Hva skal til for å oppnå trær som grønne kvaliteter i byggeprosjektene
Mustad Eiendom

1020 – 1030 Spørsmål

1030 - 1045 Pause

 

Tiltak for bedre planlegging og utforming med trær

1045 – 1130
Rett tre på rett sted. Trærnes form, funksjon og egenskaper
Henrik Sjöman, Gøteborgs botaniske trädgård / Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

1130 – 1150
Frø til trær må sås tidlig. Tidsaspekt i prosjekter med trær
Morten Melby, Melby planteskole

1150 - 1200 Spørsmål

1200 - 1300 Lunsj

 

Når det ikke finnes rom for «skal bare». Tiltak for vern under bygging

1300 – 1330
Praktisk bruk av standarder og veiledere for å bevare eksisterende trær og sikre vekstforhold for nye trær – Gjennom og etter byggeperioden
Hanne Wells, Avdelingsdirektør, Standard Norge

1330 – 1400
Hvem tar ansvaret? Hva kreves av prosjektert materiale og hva må ivaretas under byggingen?
Karsten Totland Raddatz og Petter F. Rogneby. Hageform AS

1400 - 1415 Spørsmål og avslutning

1415 - 1430 Pause

 

Invitasjon til samtale

1430 - 1600
Byens kronetak - et fellesgode? Trærs rolle for folkehelse og byutvikling.
Samtale på tvers av politikk og botanikk, kultur og nærnatur

1600 Avslutning, guidet tur i arboretet i botanisk hage

NB Påmeldingsfrist: 22. september 2021

Gå til NALs nettsider for påmelding og mer informasjon.

Grupperabatter: Rabattene er basert på MNAL prisene

Kategori A: 4-10 personer: 20 % på sine faste priser (wildcard, MNAL/MNIL/MNLA, studenter, øvrige) Hver får da 20% på sin pris

Kategori  B: 11-20 personer: 30% på sine faste priser

Kategori  C: 21 + personer: 40 % på sine faste priser

 

Publisert 2. sep. 2021 11:48 - Sist endret 2. sep. 2021 11:48