Filmvisning: Enhver har rett til

I 2016 saksøkte norske miljøorganisasjoner staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf. Denne filmen viser et utvalg av 100 timer med rettssak. Arrangementet er gratis, men har plassbegrensning og krever påmelding.

advokat snakker i rettssal

Foto: PlymSerafin/Thomas Østbye

I 2016 saksøkte norske miljøorganisasjoner den norske stat, fordi de mente at statens tillatelser til oljeutvinning i Barentshavet var i strid med miljøparagrafen (Grunnloven § 112) – en paragraf som har til hensikt å sikre vår og framtidige generasjoners rett til et levelig klima. Saken ble omtalt som århundrets rettssak og skapte stor offentlig debatt. 

Med en observerende form og argumentasjon fra begge sider av saken, tvinger ENHVER HAR RETT TIL til å reflektere over om Norge har ansvar for å verne om naturen og klimaet. Som seer blir du publikum i en rettssak, der grensene mellom juss og politikk går inn i hverandre.

Dokumentaren er filmet utelukkende inne i rettssalen i Borgarting lagmannsrett 2019 og i Høyesteretts hus 2020. Filmen på 31 minutter er et utvalg av om lag 100 timer med rettssak. 

Filmen vises to ganger denne dagen, både kl.19 og 20.

Meld meg på filmvisning kl. 19

Meld meg på filmvisning kl. 20


 

Les mer om filmen på filmselskapets nettsider.

Arrangør

Klimahuset
Emneord: klimahuset, grunnloven
Publisert 31. aug. 2021 14:17 - Sist endret 2. sep. 2021 12:06