Bli med FutureBuilt inn i Klimahuset!

Gjennom innovativ og kortreist materialbruk, samspill mellom høyteknologi og lavteknologi og med en stor andel treverk viser FutureBuilt-prosjektet Klimahuset vei til fremtidens byggeløsninger. Hør mer om det klimavennlige bygget og få omvisning i den nyåpnede utstillingen.

Inngangen til Klimahuset

Foto: Tove Lauluten/FutureBuilt

På Klimahuset skal folk i alle aldre få oppdatert, forskningsbasert kunnskap om hva dagens klimasituasjon består i. Du får innsikt i hvordan jordas klimasystem fungerer, hvilke konsekvenser global oppvarming har, hvilke løsninger som finnes og hvordan du selv kan bidra. Klimahuset retter seg spesielt mot ungdom, men vil gjennom foredrag og debatter bli et viktig møtested for alle.

Klimavennlige løsninger

Både i prosjektering og utførelse av Klimahuset, som er et forbildeprosjekt i FutureBuilt, har det blitt lagt vekt på å finne klimavennlige løsninger. Bruk av trebaserte materialer, tak tekket med solceller, uttesting av naturlig ventilasjon og integrerte overvannsløsninger er blant det du får se og høre mer om på befaringen. Hagerommet rundt Klimahuset skal vise at bygg og landskap bør spille tett sammen i møte med klimaforandringer.

Disse får du møte:

  • Øystein Trøseid, Eiendomsavdelingen ved UiO
  • Jan T. Lifjeld, fungerende direktør Naturhistorisk museum
  • Anne Wessel Ihle, anleggsleder SEBY AS
  • Kristine Strøm-Gundersen, arkitekt Lund Hagem og Marius Mowe, Atelier Oslo
  • Anne Truelsen Schultz, landskapsarkitekt MNLA, ATSITE
  • Brita Slettemark, avdelingsleder Klimahuset ved Naturhistorisk museum

OBS: Arrangementet er fulltegnet. Om du ønsker å stå på venteliste, kan du sende en e-post til futurebuilt@futurebuilt.no.

Publisert 11. sep. 2020 09:37 - Sist endret 11. sep. 2020 09:37