Mindre trafikk – mer grønn vekst i hele landet!

Omstillingen av Norge handler ikke bare om å løse utfordringene i de aller største byene. Skal vi sikre at veksten i de mellomstore regionbyene ikke slår ut negativt for klima, innbyggere og næringsliv, må vi planlegge for at den blir bærekraftig.

Bildet kan inneholde: fotografi, svinge, skjønnhet, sitter, jeans.

Bli med fysisk (påmeldingslenke)

Lenke for digital deltakelse kommer.

Hvorfor byvekstavtaler?
Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen vokser. Mer enn 500 000 mennesker sokner til disse regionbyene i dag. Derfor går de og fylkeskommunene sammen for å sikre at videre vekst ikke skaper mer kø, dårligere luftkvalitet og høyere utslipp. Biltrafikken i regionbyene må ned og en storstilt satsing på kollektiv, gange og sykkel må på plass.

Byvekstavtalene har fungert i storbyene. Så hvorfor lager ikke staten tilsvarende avtaler med regionbyene for å sikre bærekraftig vekst i resten av landet? Vil Norge klare å nå sine forpliktelser om utslippskutt uten at hele landet er med?

Vi tar debatten i forbindelse med fremleggelsen av nasjonal transportplan. Møt politikerne, fagfolkene, næringslivet og arbeidstakerne når Nettverk for bærekraftige regionbyer, Klimahuset ved Naturhistorisk museum og Fo°tprint inviterer til digital debatt om virkemidlene som skal til for å nå klimamålene - og sikre grønn vekst i hele landet.

Program:

 • Velkommen ved Klimahuset og regionbyene
  Torkjell Leira, Klimahuset og Ida Pinnerød (Ap), ordfører Bodø
 • Mitt lille land
  Film fra regionbyene
 • En grønn transportpolitikk mot Parisavtalen
  Mathias Fischer (V), statssekretær Klima- og miljødepartementet
 • Har byvekstavtaler ført til mindre utslipp, kø og kaos?
  Anders Tønnesen, forsker Cicero
 • Fra storby til regionby – samme mål og samme oppskrift?
  Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør
 • Regionbyenes ansvar for å kutte utslipp i personbiltrafikken
  Arne Thomassen, regionbyene og fylkesordfører Agder
 • Kan bærekraftige regionbyer gi bedre bo- og arbeidsmarkeder i distriktene?
  Samtale mellom Julie Lødrup (LO) og Mari Sundli Tveit (NHO)
 • Mindre trafikk – mer grønn vekst i hele landet?
  Politisk samtale; Mathias Fischer (V), Helge Orten (H) Espen Barth Eide (Ap) og Bengt Fasteraune (SP) og Arne Nævra (SV).

Møteleder: Beate Nossum, Fo°tprint

*Deltar du fysisk inkluderer det billett til og omvisning i utstillingene på Klimahuset

Seminaret arrangeres av Nettverk for bærekraftige regionbyer (Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen i samarbeid med Klimahuset ved Naturhistorisk museum og Fo°tprint .

Publisert 20. okt. 2020 13:58 - Sist endret 20. okt. 2020 13:58