Roller i endring

Den norske skolen er i endring, og de tradisjonelle rollene utfordres. Elevene skal få handlingskompetanse for en mer bærekraftig framtid, men hva betyr det for elevrollen, lærerrollen og skolen som en del av samfunnet? Kan elever, lærere og lokalsamfunn knyttes nærmere sammen?

Mann i klatrestativ

 

 

I denne episoden av Bærekraft på timeplanen får vi besøk av to elever og en lærer fra Fredrik II videregående skole. Vi får også besøk av en forsker fra Skole i verden-nettverket. Dette nettverket er en del av et forskningsprosjekt som skal knytte elever, lærere og lokalsamfunnet sammen for å møte utfordringer knyttet til klima og bærekraft. Sammen med Fredrik II vgs eksperimenterer de med nye praksiser og roller gjennom tverrfaglige prosjekter om bærekraftig utvikling.

Høsten 2020 samarbeidet Fredrik II, Skole i verden og en rekke lokale aktører om prosjektet Håp i plast. Dette prosjektet skal vi få høre mer om, samtidig som vi ser nærmere på de ulike rollene til elever, lærere og lokalsamfunnet.

Dere vil få møte Sigrun Brustad Nilsen som er lærer på Fredrik II vgs i Fredrikstad. Hun er en lærer som brenner for bærekraftig utvikling, og med de nye læreplanene kan hun endelig engasjere seg helhjerta i dette temaet i undervisningen! Hun har også med seg to elever som vil fortelle om sine erfaringer fra de prosjektene de har vært med på dette skoleåret.

Dere får også møte Alfredo Jornet Gil som er professor på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo, og er en del av Skole i verden-nettverket. Han samarbeider tett med både lærere og elever i de tverrfaglige bærekraftsprosjektene i Fredrikstad.

Samtalen blir ledet av universitetslektor Marianne Guriby som jobber på Klimahuset ved Naturhistorisk museum.

Arrangementet strømmes via zoom: https://uio.zoom.us/j/63264140952.

Har du spørsmål? Still dem underveis i arrangementet, eller send dem inn på forhånd til klimahuset@nhm.uio.no

Publisert 14. apr. 2021 15:39 - Sist endret 3. mai 2021 14:35