Hva skjer med maten vår i en varmere verden?

Over hele verden opplever bønder at dyrkingsforholdene endrer seg. De må tenke nytt, men hvordan? Hvordan ser klimatilpasning ut i praksis? Og hva blir konsekvensene om vi lar være? Bli med på debatt om vår felles klimaframtid! 

Bonde på en åker i Malawi

Foto: Tine Poppe

I Norge må norsk landbruk takle ekstremvær bedre. Hvis vi skal kunne gjøre nytte av en varmere og lenger vekstsesong, trengs det endringer både i driftsmåter og hva vi produserer. For bønder i utviklingsland – som Malawi – er situasjonen betydelig vanskeligere. Økt temperatur og mer ekstremvær får katastrofale følger for fattige mennesker som er avhengige av å produsere sin egen mat.

Forskjellene mellom Norge og Malawi er store, men kanskje har vi mer å lære av hverandre enn hva en først skulle tro?

Innledning ved Einar Kiserud, bonde fra Spydeberg.
Einar ble hardt rammet av tørkesommeren 2018, og reiste etterpå til Malawi for å lære mer om klimaendringer og klimatilpasning.

Paneldebatt med: 

  • Jan Thomas Odegard, leder for Utviklingsfondet
  • Anne Thorine Brotke, landbruksansvarlig i Gjensidige forsikring

  • Jennifer Joy West, seniorforsker CICERO Senter for klimaforskning

  • Aksel Jakobsen, statssekretær i Utenriksdepartementet (KrF)

    Ordstyrer: Hege Skarrud, leder for Attac

Arrangementet er digitalt og vil strømmes fra Utviklingsfondets Facebook-side.

Publisert 15. sep. 2020 13:34 - Sist endret 15. sep. 2020 13:34