Premiere: Bærekraft på timeplanen

Hvordan kan vi lage bærekraftsprosjekter som engasjerer både elever og lærere? Hvordan kan man organisere tverrfaglig arbeid på skolen? Er det mulig å beholde fagenes egenart og samtidig jobbe på tvers?

 

Bildet kan inneholde: møbler, stol, skrift, rektangel, gulv.

Møt Torgeir Salih Holgersen, lektor på Blindern VGS og Ingrid Eikeland fra Den naturlige skolesekken som har god erfaring med disse spørsmålene. Blindern VGS har akkurat vunnet en pris for sitt bærekraftsprosjekt, og vi gleder oss til å høre hvordan de har jobbet for å bygge opp dette prosjektet. Den naturlige skolesekken har siden 2008 veiledet skoler fra hele landet i utdanning for bærekraftig utvikling og Ingrid skal dele noen gode tips med oss!

Etter de to presentasjonene blir det en samtale mellom de to og Klimahusets universitetslektor Marianne Guriby. Her kan seerne sende inn spørsmål som de kan få svar på direkte.

Prosjektet til Blindern VGS heter "Hva skal vi gjøre for å hindre global oppvarming ut over 1,5 grader?".  Med utgangspunkt i egne verdier utforsker elevene problemstillingen fra den vinkelen de har mest tro på: Individuell innsats, politisk styring eller ny teknologi. Blindern VGS har deltatt i Den naturlige skolesekken i 3 år.

Den naturlige skolesekken er en nasjonal satsing på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Miljødirektoratet for å stimulere til utdanning for bærekraftig utvikling i skolen. Det overordnede målet er å støtte skoler i arbeidet med å utvikle undervisning der elevene kan delta aktivt, påvirke og bidra til en bærekraftig framtid.

PREMIERE!

Dette er en helt ny seminarserie på Klimahuset for å styrke og inspirere lærere, skoleledere og utdanningsinstitusjoner over hele landet i deres arbeid med undervisning for bærekraftig utvikling.

Bakgrunnen for seminarserien er Klimahusets satsning på formidling til elever på ungdomstrinnet og i videregående skole og ny læreplan der bærekraft er ett av tre tverrfaglige tema.

Problemstillingene som tas opp i hvert seminar er avhengig av foredragsholder og vil variere. Presentasjonene skal ha tydelig praksisnært fokus, og foredragsholdere skal svare på spørsmål fra seere direkte. Vi vil også invitere lærere, skoleledere eller elever fra skoler i Norge som har jobbet med gode prosjekter og som kan dele av sine erfaringer.

Vi vil finne frem til gode eksempler fra hele landet, slik at seminarserien får dekket ulike metoder og regionale og lokale problemstillinger og løsninger.

Arrangementet strømmes via zoom: https://uio.zoom.us/j/67967355285

Har du spørsmål? Still dem underveis i arrangementet, eller send dem inn på forhånd til klimahuset@nhm.uio.no.

 

Publisert 4. mars 2021 13:42 - Sist endret 15. mars 2021 14:29