Nå kan du lære mer om FNs klimapanel (IPCC) og arbeidet med den sjette hovedrapporten

Den sjette hovedrapporten fra FNs klimapanel blir det viktigste grunnlaget for utformingen av internasjonal klimapolitikk. Mer enn 700 eksperter fra 90 land deltar i å skrive rapporten.

Grafisk framstilling av fornybar energi

Første delrapport om det vitenskapelige grunnlaget kommer i august 2021. De andre rapportene kommer i 2022.

Lær mer om klimapanelet

  • Hvordan er egentlig FNs klimapanel satt sammen?
  • Hva foregår i kulissene på godkjenningsmøtene?
  • Hva er mest spennende og mest krevende med å være en av forfatterne av rapporten?

Samtale med FNs klimapanel, forsker og Miljødirektoratet.

  • Jan S. Fuglestvedt, nestleder arbeidsgruppe 1 om det vitenskapelige grunnlaget, FNs klimapanel, og forsker ved Cicero Senter for klimaforskning
  • Trude Storelvmo, forsker, førsteamanuensis i meteorologi og oseanografi, Universitetet i Oslo
  • Øyvind Christophersen, nasjonalt knutepunkt for FNs Klimapanel, sjefingeniør i Miljødirektoratet.
  • Torkjell Leira fra Klimahuset er ordstyrer.

Meld deg på til arrangementet her (maks 20 deltakere) eller følg det via strømming: https://videoforweb.aventia.no/live/105

Publisert 3. juni 2021 13:52 - Sist endret 14. juni 2021 11:15