Forskningsfronten: Verdens utslipp av klimagasser i pandemi-året 2020

Et mikroskopisk virus har ført til de største inngrepene i samfunnet og vår adferd på mange år. Med dette kunne man ha forventet også store endringer i våre utslipp av drivhusgasser. Eller?

Fly på bakkenHvor store var disse endringene egentlig? I hvilke land forekom de, og i hvilke sektorer? Hva er prognosene for utslipp i 2021 og de neste fem årene? Noen mener vi allerede har nådd utslippstoppen, stemmer det?

Robbie Andrew oppsummerer utslipps-året 2020 med et ekstra fokus på den viktigste drivhusgassen: Karbondioksid. Han er klimaforsker på Cicero og jobber aller mest med å forstå og forbedre tallene rundt verdens utslipp av CO2 fra fossile kilder.

Arrangementet strømmes via zoom: https://uio.zoom.us/j/68131669648
Publisert 25. mars 2021 12:29 - Sist endret 5. apr. 2021 12:00