Tvisyn på naturen - vippepunkter i samfunnet

Vi ødelegger, overforbruker og bygger ned naturen - og likevel sier vi at vi elsker den, at vi vil beskytte og redde den. Ser vi ikke hykleriet og paradoksene?

Bildet kan inneholde: regnbue, verden, font, sky, tilpasning.Prosjektet «Tvisyn på nordisk natur» ved Universitetet i Oslo studerer den nordiske responsen på klimakrise og naturtap. Ved radikal tverrfaglighet vil kompleksiteten i det nordiske forholdet til naturen undersøkes. Det er preget av motsetninger som skyld og nåde, skam og gave, destruksjon og rekreasjon. Naturvitenskap trenger humaniora og samfunnsvitenskap for å identifisere vippepunkter - og muligheter for endring.

«Tvisyn på nordisk natur» vil utfordre vedtatte sannheter og peke på hvilke muligheter vi har – i en verden på vippepunktet. Viser klimaaksjoner, #fridaysforfuture og flyskam at Norden har en særlig rolle å spille i den globale kampen for klima og natur?

Marius Timmann Mjaaland er professor i religionsfilosofi ved Universitetet i Oslo og leder det tverrfaglige forsningsprosjektet "Tvisyn på nordisk natur". 

Christina Nadeau er stipendiat i tverrfaglig økologi ved Universitetet i Oslo. Doktorgradsforskningen hennes dreier seg om begrepet "vippepunkter".

Sammen møter de Klimahusets Torkjell Leira til samtale om sin forskning.

Arrangementet strømmes via zoom: https://uio.zoom.us/j/61803302463
Publisert 3. mai 2021 09:38 - Sist endret 9. mai 2021 17:19