Grønn omstilling: Hvilken rolle skal skolene spille?

Hva må skole og politikere gjøre for å gi unge den kunnskapen og handlekraften de trenger for å endre samfunnet til å bli klimavennlig?

Bilde fra skolestreik og tomme pulter.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Se arrangementet her: https://vimeo.com/444314729

Barn og unge er ikke ansvarlige for klimaendringene. Likevel er det de som må gjøre mye av jobben med å endre samfunnet til å bli klimavennlig og bærekraftig. Gir skolen dem den kunnskapen og handlekraften de trenger?

Bærekraftig utvikling er et sentralt tema i de nye læreplanene. Elevene skal «utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst». Så helt konkret: Hva må lærere, skoleledere, administrasjon og politikere gjøre nå?

Ordstyrer: Torkjell Leira, Klimahuset


PROGRAM

Velkommen
Brita Slettemark, leder, Klimahuset ved Naturhistorisk museum

De nye læreplanene: Hvilke muligheter gir de?
Astrid Sinnes, professor i naturfagdidaktikk ved NMBU og forfatter av flere bøker om utdanning for bærekraftig utvikling

Klima i klasserommet: Virkeligheten sett fra en elevs og en lærers perspektiv
Kristin Schultz, leder i Elevorganisasjonen
Snorre Nordal, lektor ved Ski VGS, vinner av Utdanningsforbundets klimapris 2019

Debatt: Hva må politikere og skoleledere gjøre annerledes?

  • Anja Johansen, statssekretær, Kunnskaps- og integreringsdepartementet
  • Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap, Oslo kommune
  • Steffen Handal, leder for Utdanningsforbundet

Moderator: Judith Klein, forsker ved Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling, Høgskolen i Innlandet

Klimahuset: Bruk oss!
Marianne Guriby, pedagogisk ansvarlig, Klimahuset ved Naturhistorisk museum

 

Publisert 6. juli 2020 15:04 - Sist endret 20. aug. 2020 11:56