Forskningsfronten: Klimaendringer og vegetasjon i vinterlandet

Klimaendringene skjer raskt, særlig i nord. Hvordan vil det gå med naturen når klimaet endres? Hvordan påvirker klimaendringene planter - og hvordan påvirker plantene klimaet igjen?

Norsk vestlandsnatur, tekst: Forskningsfronten

Professor i geo-økologi, Olav Skarpaas leder oss gjennom dette lunsjforedraget om klimaendringenes påvirkning på vegetasjon i fjell-landet Norge. Han forsker på økologiske prosesser som styrer utbredelse og endringer i naturens mangfold. Skarpaas har bred erfaring med anvendt økologisk forskning knyttet til for eksempel klimaendringer, arealbruk og fremmede arter.

I foredraget vil han også berøre hvordan samspillet mellom planter og klima blir påvirket av andre arter, og hvordan kunnskap om økosystemer på land mates inn i globale klimamodeller. Han vil formidle kunnskap som utfyller bildet i utstillingen «Natur i endring» i Klimahuset.

Bli med på en virtuell rundtur innom fjell og vidde, kulturlandskap og skog, for å se på forskning som forsøker å belyse disse store spørsmålene.

 

Lenke til strømming via zoom: https://uio.zoom.us/j/61758543756

 

Har du spørsmål ? Send dem til klimahuset@nhm.uio.no

Publisert 11. feb. 2021 10:40 - Sist endret 5. mars 2021 21:13