Forskningsfronten: Den nye klimanormalen

Fram til i år var klimanormalen basert på årene 1961-1990. Nå er den nye normalen klar: 1991-2020. Hvilke konsekvenser får det? Hvordan vil nye klimanormaler beregnes, og hva vil tidsspennet være der?

Verdenskart med temperaturer, tekst Forskningsfronten

Alle har vi et forhold til begrepet "mot normalt", enten det er fra Leif Juster eller værvarslingen, men hva er egentlig en normal? Og hva skjer når det "normale" forandrer seg?

Et klima som er i rask endring krever nye måter å måle på, WMO (verdens meteorologiorganisasjon) har derfor bestemt at nye normaler skal lages hvert tiende år heretter. Den neste klimanormalen blir dermed 2001-2030.

 

Klimaforsker Helga Therese Tilley Tajet kommer til Klimahuset for å svare, forklare og utdype. Hun har 10 års erfaring med klimakommunikasjon og kontakt med brukere. Hun er forsker i avdeling for klimatjenester og jobber bl.a. med å analysere klima historisk, nåtid og fremtid, og å tilrettelegge klimadata for brukere. Nå er hun prosjektleder for den nye dataportalen til Meteorologisk institutt, seklima.met.no (klikkbar lenke).

Hun er utdannet med master i meteorologi og oseanografi og Praktisk pedagogisk utdanning (PPU). 

Følg sendingen på zoom her: https://uio.zoom.us/j/61560070714

Har du spørsmål ? Send dem til klimahuset@nhm.uio.no

Publisert 22. jan. 2021 14:19 - Sist endret 8. feb. 2021 11:15