Kaffe og klima: Medienes rolle i klimasaken

Har norsk media nok kunnskap om klima og klimaendringer? Får klimafornekterne for mye plass? Og hva skal til for å få oppmerksomhet rundt en klimasak? Møt en av klimajournalistikkens pionerer, Aftenpostens Ole Mathismoen, i samtale med Klimahusets Torkjell Leira.

Mediene har en viktig rolle i klimasaken. De skal følge nyhetsbildet og gi kunnskap. Da den aller første rapporten fra FNs klimapanel ble lagt fram i Sverige i 1991, var 15 journalister fra Norge til stede. Bare NRK hadde tre personer til å dekke saken. Siden da har oppmerksomheten rundt klima gått i store bølger, og nå er vi på en oppadgående trend, kanskje på en bølgetopp.

Vil interessen for temaet fortsette fremover? Hva er det egentlig mediene dekker? Er det for mye fokus på ekstremvær, ødeleggelser og dystre scenarioer, og for lite på løsninger og gode initiativer? Har det blitt slik at media bidrar til klimaapati i befolkningen, heller enn til opplysning?

I dag er det få saker skaper mer engasjement i media enn klimasaker. Diskusjonstrådene er lange, temperaturen høy og skjellsordene sitter løst. Hvordan har det blitt slik? Dette er noen av de spørsmålene vi ønsker å få svar på i oktoberutgaven av Kaffe & klima.

Arrangementet strømmes, men vi har også et begrenset antall plasser i amfiet i Klimahuset. Meld deg på her (lenke)

 

Kaffe & Klima er Klimahusets faste frokostmøteserie. Hver første torsdag i måneden snakker kunnskapsrike mennesker fra ulike miljøer om aktuelle temaer knyttet til klima og klimaendringer. Siden starten høsten 2019 har vi hørt Bjørn Samset (Cicero), Karen O'Brien (UiO), Per Espen Stoknes (BI), Halldis Helle (Natur og Ungdom), Dag O. Hessen (UiO), Heidi Sørensen (Oslo kommune), Therese Woie (Natur og Ungdom), Henrik Sætness (Statkraft) samt Kristin Thorsrud Teien og Astrid Skrindo fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Publisert 29. sep. 2020 15:24 - Sist endret 2. okt. 2020 09:19