Kaffe og Klima: Rettferdighet i klimakampen

Hva stopper oss fra å ta klimakrisa på alvor? Hvordan unngår vi å dytte de svakeste framfor oss i krisetid?

jordklodeVelkommen til en samtale om de store spørsmålene i klimakampen: Om solidaritet mellom generasjoner og mellom land. Om et system som premierer klimafiendtlig adferd. Og om hva du og jeg kan gjøre.

Hvis vi virkelig mener at alle mennesker har lik verdi, ville det kreve store endringer i vår politikk som ramme for samfunnet. Om vårt menneskesyn var førende ville vi tatt mer hensyn til de svakeste gruppene i samfunnet og de fattigste landene i verden. Behovene til de neste generasjonene ville fått støtte tyngde i klimadiskusjonen. Hvorfor får vi ikke det til? Hvordan skal vi komme dit? Kan vi finne håp i klimakampen og gjøre fly- og kjøttskam om til handlekraft?

Forskning fra Norge og utlandet viser at det er de unge som er mest opptatt av klima og miljø. De er også de mest aktive, noe de globale skolestreikene viste. Her i Norge deltok flere ungdomsorganisasjoner i organiseringen, blant annet KFUK-KFUM Global.

Sofie Nordvik har vært klimaaktivist i mange år. Hun jobber med klima i KFUK-KFUM Global og har vært med på å organisere de norske skolestreikene for klima. Siden 2015 har Sofie fulgt klimaforhandlingene i FN tett, også som ungdomsrepresentant i den norske forhandlingsdelegasjonen. Det er rettferdighetsinstinktet hennes som gjør at hun brenner for klima.

Nå gleder hun seg til en samtale med Klimashusets Torkjell Leira om akkurat dette.

Arrangementet strømmes via zoom: https://uio.zoom.us/j/66037342091

Har du spørsmål? Still dem underveis i arrangementet, eller send dem inn på forhånd til klimahuset@nhm.uio.no.

 

Publisert 26. mars 2021 13:43 - Sist endret 6. apr. 2021 13:49