Hva ligger bak de nye rapportene fra FNs klimapanel?

I august kommer den første rapporten i den nye serien fra FNs klimapanel (IPCC). Bjørn H. Samset fra CICERO har ledet arbeidet med et av kapitlene. I dag tar han oss gjennom noe av den banebrytende naturvitenskapelige forskningen som er kommet ut i forkant av rapporten.

Jordklode med varmeskala-fargerSiden IPCCs forrige hovedrapport kom ut i 2014, har klimaendringene fortsatt uavbrutt. Det samme har forskningen på hva som skjer, hvorfor de skjer, og hvordan utviklingen kan fortsette. Stikkord er global temperatur, klimafølsomhet, ekstremvær, aerosoler og luftforurensing, scenarier, og klimamodeller. COVID-19 er også en faktor som har påvirket samfunn og utslipp – men hvor klimaeffekten ikke er fullt så klar.

Alle disse temaene er høyrelevante når vi skal legge planer for utslippsbegrensning og tilpasse oss en ny klimahverdag. Hvordan Klimapanelet vil vurdere dem finner vi først ut i august. 

Bjørn Hallvard Samset er fysiker og forskningsformidler. Han er klimaforsker ved CICERO Senter for klimaforskning, og kommer til Klimahuset for å dele sin innsikt i IPCCs arbeid.

Meld deg på til arrangementet her (maks 20 deltakere) eller følg det via strømming: https://uio.zoom.us/j/61169109822

Publisert 21. mai 2021 12:05 - Sist endret 31. mai 2021 11:20