Kaffe og Klima: Vann, skred og klimaendringer

Endringer i klimaet påvirker vannets kretsløp. Men hvordan? Og hvilke konsekvenser kan dette få for folk og natur i Norge? Hva kan vi forvente i framtiden - og kan vi gjøre noe med det?

Flom/ Foto: NVE/Svein Arve Vågane

Foto: NVE
 
Dette foredraget handler om hvordan hydrologien i Norge blir påvirket av klimaendringene. Vi skal se på hvilke endringer i for eksempel flomforhold, snøforhold og breer vi har observert og hva vi kan forvente i framtiden.
 
Endringer i klima og hydrologi kan også påvirke skredforholdene i Norge. I foredraget får du svar på hvordan endringer i både klima og hydrologi kan påvirke ulike skredtyper, hva vi kan gjøre for å forberede oss på disse endringene - og hvorfor kunnskap om dette er så viktig.

 

Til å forklare, utdype og svare på spørsmål har vi invitert Hege Hisdal, direktør for Hydrologisk avdeling i NVE. Hun er utdannet hydrolog og har som forsker blant annet fokusert på de hydrologiske ekstremene flom og tørke.  Hisdal er NVEs representant i styret for Norsk klimaservicesenter (KSS), som gir kunnskapsgrunnlag om endringer i klima, hydrologi og naturfare.

Arrangementet strømmes via zoom: https://uio.zoom.us/j/65552341446.

Har du spørsmål ? Send dem til klimahuset@nhm.uio.no

Publisert 15. feb. 2021 10:52 - Sist endret 28. feb. 2021 20:10