Kaffe og Klima: Bærekraft på timeplanen

Hva trengs for å jobbe med bærekraftig utvikling i skolene på en god måte? Hva er det egentlig som bestemmer innholdet i læreplanene, og hvordan har dette temaet blitt behandlet der gjennom tidene?

Klasserom

Vi må også snakke om veien fra læreplaner til klasserommene: Er læreplanene gjennomførbare?

Høsten 2020 ble nye læreplaner innført i den norske skolen. I denne fagfornyelsen er bærekraftig utvikling løftet frem som ett av tre tverrfaglige tema som skal prege undervisningen på tvers av fag.

Vi setter klima og bærekraft på timeplanen sammen med Ole Andreas Kvamme og Astrid Sinnes:

Ole Andreas Kvamme er førsteamanuensis i religions- og etikkdidaktikk ved UiO, har en doktorgrad om etiske perspektiver på bærekraft i skolen og er medredaktør av boka Bærekraftdidaktikk. Han bidrar i forskningsgruppen som skal evaluere fagfornyelsen, og den første rapporten er klar nå.

Astrid Sinnes er professor i naturfagdidaktikk ved NMBU og forfatter av flere bøker om utdanning for bærekraftig utvikling. Hennes siste bok "Action, takk" tar for seg hvordan skolen kan inspireres av ungdoms handlingskraft.

Arrangementet strømmes via zoom: https://uio.zoom.us/j/64372313419 (lenke til zoom).

Har du spørsmål ? Send dem til klimahuset@nhm.uio.no

Publisert 18. jan. 2021 16:57 - Sist endret 2. feb. 2021 12:55