Klimasøksmål verden over

I land etter land klages stater og selskaper inn for domstolene i såkalte klimasøksmål. I mange saker er det unge mennesker som går rettens vei for å beskytte sin egen fremtid. Også Norge står på tiltalebenken.

Jusprofessor Christina Voigt og domstolsymboler

Det norske klimasøksmålet er ikke unikt. Over hele verden går det liknende rettsprosesser om utslipp, naturvern, misvisende reklame og grønnvasking.

Norge har blitt stevnet av ungdommer fra Portugal. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har sagt den vil prioritere saken. Den tyske grunnlovsdomstolen slår fast at klimaendringer og klimapolitikk innvirker på de mest grunnleggende menneskerettighetene. I Nederland vant saksøkerne i høyesterett i 2020.

Eksemplene er mange og sammensatte - og spenner vidt i tematikk og form.

I "Kaffe & Klima" vil Christina Voigt forklare hva søksmålene går ut på, hvem som står bak dem og hva utfallene er.

Christina Voigt er professor ved det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og jobber med klimarett.

Meld deg på til arrangementet her (maks 20 deltakere) eller følg det via strømming: https://uio.zoom.us/j/62553994217

Publisert 18. mai 2021 19:34 - Sist endret 31. mai 2021 11:16