Kaffe & Klima: Henrik Sætness om fornybar energi

Er fornybar energi løsningen på klimakrisen? Henrik Sætness, analyse- og strategisjef i Statkraft, er denne månedens gjest i Klimahusets månedlige frokostmøte.

Henrik Sætness er denne månedens gjest på Kaffe & Klima.

Foto: Statkraft

Klimahuset tar imot et lite publikum på arrangementet. 

Kostnaden ved fornybar energi har falt kraftig det siste tiåret, samtidig som det har vært en sterk vekst i volumet. Fornybar energi er dermed blitt den billigste formen for energi mange steder i verden, og vi antar at denne trenden vil forsterkes ytterligere framover. Men hva gjør vi når solen ikke skinner og vinden ikke blåser? Da må vi flytte energien eller lagre den. For å finne ut om dette er mulig og kostnadseffektivt må man gjøre analyser av hele kraftsystemet.

Analyser av denne typen viser at det bør være mulig å etablere kraftsystemer med svært høye andeler fornybar energi – og tilsvarende lave utslipp – både i Europa og resten av verden i løpet av de neste tiårene. Tilgangen på mer miljøvennlig kraft vil gjøre det naturlig å elektrifisere og dermed dekarbonisere store deler av den øvrige økonomien. En helhetlig vurdering av kostnadseffektivitet tilsier at en slik omlegging igjen vil føre til ytterligere reduksjon av utslipp. Slik vil verdens utslipp kunne bevege seg mot en togradersbane, om ikke enda lavere, fram mot midten av dette århundret.

På grunn av tekniske problemer ble dette arrangementet ikke strømmet. 

Start dagen med en kopp kaffe og fornyet innsikt i klima! 

08:30 - På tide å sette på kaffen
08:45 - Foredrag starter
09:15 - Spørsmål fra publikum. Innsending via facebookarrangementet.

Kaffe & Klima startet høsten 2019 og har hatt gjester som Bjørn Samset (Cicero), Karen O'Brien (UiO), Per Espen Stoknes (BI),Therese Woie (Natur og Ungdom) og Heidi Sørensen (Oslo kommune).

Publisert 7. mai 2020 15:42 - Sist endret 8. juni 2020 16:36