Hvordan kan skoleledere legge til rette?

FNs bærekraftsmål og læreplanene legger føringer for hvordan skolen skal gi elevene tverrfaglig handlingskompetanse innenfor bærekraftig utvikling. Bærekraft skal inn i alle fag på alle trinn. Hvordan kan skoleledere tilrettelegge slik at alle på skolen kan jobbe sammen mot dette målet?

Bildet kan inneholde: gest, font, elektrisk blå, tommel, reklame.

Apalløkka skole er en ungdomsskole i Bydel Grorud i Oslo. Vi får besøk av assisterende rektor Cathrine Torsvik Thingnes og lærer Chainarong Kaosabai. De vil fortelle om hvordan de jobber i sitt lærerteam, og gi oss innblikk i flere spennende prosjekter fra siste skoleår.

Som de fleste andre skoler jobber Apalløkka med å implementere fagfornyelsen på best mulig vis samtidig som de håndterer pandemien. Cathrine forteller at «det pedagogiske utviklingsarbeidet er noe som har hjulpet oss til å løfte blikket opp og fram i et skoleår der mye annet har handlet om kohorter, smittevern og organisering».

Vi har også med oss Judith Klein som er doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Innlandet. Judith forsker på bærekraftig utvikling, og Apalløkka er en av skolene hun har et samarbeid med. Hun er imponert over skolens brede innfallsvinkel og at «lærerne og elevene får rom til å ta tak i det de har lyst til å ta tak i».

Judith har jobbet med å bygge opp fagfeltet utdanning for bærekraftig utvikling både nasjonalt og internasjonalt, blant annet i utformingen av FNs bærekraftsmål for utdanning. Hun har også deltatt i arbeidet med fagfornyelsen, hvor hun hadde et særlig ansvar for integreringen av de tverrfaglige temaene.

Til å lede samtalen har vi Marianne Guriby, som er universitetslektor på Klimahuset ved Naturhistorisk museum.

Arrangementet strømmes fra Klimahuset: https://uio.zoom.us/j/62731665854

Publisert 20. mai 2021 16:34 - Sist endret 29. mai 2021 20:03