English version of this page

Det planlagte veksthuset på Naturhistorisk museum

– Jorda rundt på Oslo Øst

Illustrasjon: Stein Halvorsen arkitekter AS

Slik ønsker vi veksthuset

Veksthuset vil inneholde fem av jordens klimasoner: regnskog, tropisk tåkeskog, middelhavsklima, ørken og arktisk klima. De fire første sonene skal bygges opp som naturtro landskap med planter fra hele verden. Den arktiske utstillingen blir annerledes. Den skal lages i et eget rom skjermet fra naturlig lys, den blir mer teknologisk og det blir vekt på plantene som enkeltobjekter. Du kan lese mer om de ulike klimasonene lenger ned på siden. 

Veksthuset blir en viktig formidlingsarena og skal skape interesse for og en bedre forståelse av plantenes fundamentale betydning for livet på jorda og inspirere til en bærekraftig forvaltning av verdens naturressurser.

Bli kjent med de ulike klimasonene i veksthuset

Regnskog

Dette blir den største utstillingen. For å lykkes med denne trenger vi både et stort areal og en stor høyde. Poenget med regnskogen er nemlig å vise det enorme biologiske mangfoldet som kun er mulig ved at plantene vokser oppå hverandre. Trekronene har flere sjikt kledd med såkalte epifytter i tillegg til lianer, kvelere og andre vekstformer. Trekronene, sammen med plantene som vokser oppe i dem, skal danne skygge slik at skogbunnen midt i utstillingen blir temmelig mørk. Når en står her og titter opp mellom brettrøtter og tykke trestammer, skal en se et hav av grønt, og himmelen som flekker her og der. Det er ikke mange utstillingsveksthus hvor en har klart dette, men vi skal få det til.

Tåkeskog

Denne avdelingen blir dryppende våt, enda våtere enn regnskogen, men knapt så varm. Slike skoger kler fjellskråninger i Sør- og Mellom-Amerika og i Sydøst-Asia samt enkelte fjell i Afrika. De har ofte stor betydning for vannforsyningen i lavlandet. Trebregner og trær kledd med moser, lav, bregner, orkideer og ananasvekster vil her danne et særegent miljø sammen med rennende vann. Tropisk tåkeskog er mange steder truet av klimaendringer, som dytter skydannelsen høyere og høyere slik at skogområdene blir mindre og mer fragmenterte eller forsvinner helt. Dette ønsker vi å fremheve.

Middelhav

Dette klimaet elsker de fleste, og det fins på flere kontinenter, ikke bare rundt Middelhavet. Mange av områdene er kraftig preget av menneskelig sivilisasjon gjennom tusenvis av år, og herfra kommer nytteplanter som oliven, fiken og en mengde kjente krydder- og duftplanter. I tilknytning til denne utstillingen blir det en kafé. Her vil gjestene være omgitt av nytteplanter og ha mulighet til å smake på mange av dem gjennom maten som blir servert.

Ørken

I samme veksthuskuppel som middelhavsklima og kafé kommer også ørkenklima. Alle områder med middelhavsklima grenser til ørkenområder, så det er naturlig at disse ligger inntil hverandre også i utstillingen. Ørkenplanter har ofte fantastiske tilpasninger som vekker fasinasjon og nysgjerrighet, fra små kamuflerte «levende steiner» til mange meter høye «cowboy-kaktuser».

Arktis

Arktiskutstillingen blir ikke et veksthus, men et fullklimatisert vekstkammer på 80 kvadratmeter. Her skal lys, temperatur og fuktighet styres helt uavhengig av årstidene utenfor huset. Det gjør at vi også kan sette opp farten og lage to somrer og to vintrer om året. Planen er sommer om våren og om høsten. Vi ønsker å vise hvordan plantene interagerer med det ekstreme miljøet, men også med hverandre. Noen arter svinger parabolformede blomster etter solen som er svært lav i Arktis. For å kunne vise dette trenger vi å skape belysningskonsepter helt fra grunnen.

Kontakt

Har du spørsmål om det nye veksthuset som planlegges på Naturhistorisk museum?

Ta kontakt med prosjektkoordinator Finn Ervik

TLF:+47-22851826
Epost: finn.ervik@nhm.uio.no