Nye utstillinger om Jordas historie og livets utvikling

Bildet kan inneholde: utryddelse, kjeve, fawn, kunst, skulptur.
Illustrasjon: ATELIER BRÜCKNER

Velkommen til våre nye geologiske utstillinger i 2022

Naturhistorisk museum åpner de største og mest moderne geologiske utstillingene i Norden våren 2022. Over 2000 kvadratmeter over fire etasjer blir fylt med flere tusen objekter fra samlingene våre som kan oppleves på en helt ny måte. De nye utstillingene vil fortelle historier om planeten Jorda. De har blitt til gjennom samarbeid mellom forskere, formidlere og verdensledende utstillingsdesignere. Bygningens 100 år gamle karakter og atmosfære blir kombinert med nyskapende design og moderne formidlingsmetoder. Det er den største oppgraderingen av utstillinger i museets historie. 

Dette blir spektakulært! Vi gleder oss til til å ta dere imot. 

Her våkner snart seks utstillinger til liv

Utstillingslokalene er ferdig renoverte og er snart klare til å fylles med flere tusen objekter som skal vises fram for publikum våren 2022. 

De nye utstillingene består av seks hovedfortellinger

Livets utvikling

Fossil fisk på steinplate
Foto: Hans Arne Nakrem

Jorda og livet har utviklet seg sammen gjennom milliarder av år. I denne utstillingen fordelt over to saler viser vi øyeblikksbilder fra økosystemene gjennom geologisk tid, fra de første organismene til nåtidens livsformer. Vi viser også fram noen viktige evolusjonære hendelser i utvalgte dyre- og plantegrupper.

Mineraler og bergarter

Blåfarget pyritt omgitt av en annen bergart
Foto: Øivind Thoresen

I dette rommet er montre og treverk bevart slik det var da museet åpnet i 1920. Her finnes en klassisk utstilling av mineraler og bergarter med vekt på deres systematikk, dannelse og anvendelse. Enkelte norske historiske bergverk og geologiske spesialiteter er utdypet i egne montre. Alle norske fylker er representert med noen typiske bergarter og mineraler.  

Et havs historie

Modell med forhistoriske trær
Foto: Ulricke Schlemm

Nordsjøen har eksistert i litt under 200 millioner år. Dannelsen av havet, og livet som fantes der både før og etter, ligger fremdeles bevart dypt i havbunnen. Vi kan bore oss dypt ned i denne havbunnen og hente opp fossiler og sedimenter. Slik kan vi se detaljer fra hele Nordsjøens historie. Noe av havbunnen nordover i Barentshavet har endt opp som land, og danner i dag Svalbard. På land er det lettere å finne fossiler, så her kan historiene fortelles i enda større detalj.

Historier fra verdensrommet

Illustrasjon av utstilling om meteoritter
Illustrasjon: ATELIER BRÜCKNER

Jorda ble dannet for rundt 4,5 milliarder år siden, og solsystemet en halv milliard år før det. De eldste steinene som er bevart på jorda er «bare» rundt 4 milliarder år. De fleste romsteinene er mye eldre enn det, og noen er til og med eldre enn solsystemet selv. På den ene siden i denne utstillingen kan du lære om meteorittene. Meteoritter er romstein som har overlevd reisen til jordoverflaten. På den andre siden kan du lære mer om solsystemet.

Vår dynamiske Jord

Modeller av jordkloder som skal bli til utstillingsobjekter
Foto: ATELIER BRÜCKNER/Pflug

Vi kaller jorda Den blå planeten, og den minner lite om de andre planetene i solsystemet. Den er dekket av hav og grønne skoger, har årstider, og luft som kan pustes. Og den yrer av liv. Det er enkelt å se at jorda med sitt flytende vann er annerledes, men jordas indre oppbygning og magnetfelt skiller den også fra de andre planetene. Uten de spesielle fysiske forholdene, kunne ikke livet utviklet seg slik det gjorde. I denne utstillingen viser vi prosessene som gjør jorda så spesiell, og som alt liv er avhengig av.

Krystallgrotten

Krystaller på gulv og tak i ei gruve
Foto: Gunnar Jenssen

Under Brevik og Eidangerfjorden ligger kalkgruvene til Norcem. I disse gruvene er det funnet kalsittkrystaller i verdensklasse, og de inneholder kanskje verdens største mangfold av kalsittkrystallformer funnet i én gruve. Utstillingen er delt i tre. Alle objektene i de to første rommene stammer fra disse gruvene. Det første du møter er en rekonstruert gruvegang, komplett med krystaller, og deretter en samling varianter av kalsitt og andre mineraler. I det siste rommet får du se fluoriserende mineraler fra hele verden. 

Plantegning av de nye utstillingene

Bildet kan inneholde: fargerike, rektangel, skråningen, gjøre, parallell.

Moderne utstillinger i ærverdig bygning

De nye utstillingene har blitt til gjennom samarbeid mellom forskere, formidlere og verdensledende utstillingsdesignere. Bygningens 100 år gamle karakter og atmosfære blir kombinert med nyskapende design og moderne formidlingsmetoder.

Slik vil vi gi de besøkende en helt ny opplevelse. Naturhistorisk museum er ett av få museer som har valgt å lage nye utstillinger i en gammel bygning isteden for å bygge nytt.

Med våre store samlinger i verdensklasse vil vi fortelle historier om planeten jorda. Flere hundre spektakulære objekter som aldri har vært vist til publikum vil komme ut fra magasinene, selvsagt sammen med noen tusen vist i tidligere utstillinger.

Kontakt

Har du spørsmål om prosjektet for de nye utstillingene?

Prosjektleder Marianne Strøm

Pressekontakt Karenina Kriszat