Nye basisutstillinger i 2022

NHM har som ambisjon å utfordre og fornye måten naturvitenskap formidles på. Ved å fortelle de fascinerende historiene rundt de ekte og unike objektene, presentere prosesser og ennå uløste gåter, vil vi skape en arena for undring - og formidle læren om Jorden og livets utvikling.

De nye innholdskonseptene har blitt til gjennom et tverrfaglig samarbeid der forskere og formidlere ved museet, og andre deler av UiO, har deltatt. En internasjonal gruppe utstillingsdesignere har i tett dialog med faggruppene transformert visjoner på papir til realiserbare utstillingskonsepter.

For å tilrettelegge for den nødvendige revitaliseringen vil deler av eksisterende innredning fjernes i noen publikumsarealer. Det gir rom for spennende scenografiske løsninger, nye muligheter for innplassering av store gjenstander, samt en fleksibel utnyttelse av utstillingssalene.

Byggets eksisterende karakter og atmosfære, sammen med nye formidlingsmetoder vil gi den besøkende en sanselig og estetisk opplevelse. Utstillingene skal fungere for barn og voksne, for grupper og enkeltbesøkende. De nye utstillingene i Brøggers hus vil inneholde seks fortellinger som vi her ønsker å gi dere et innblikk i.

Utstillingsoversikt

W.C. Brøggers hus sett fra siden (større versjon)

Første, andre og tredje etasje (større versjon)

Om utstillingene

  Historien om livets utvikling
  Historien om mineraler og bergarter
  Historien om menneskets utvikling
  Historien om oljen i Nordsjøen
  Historien om meteoritter og solsystemet
  Historien om vår dynamiske jord
Publisert 13. mai 2019 14:30 - Sist endret 11. juni 2021 16:19