Fremtiden på Naturhistorisk museum

Det skjer store forandringer på museet. I løpet av de nærmeste årene vil to bygg stå klare til å ta imot besøkende med nye utstillinger. I tillegg planlegger vi et helt nytt veksthus. Her kan du lese om de tre byggene og utstillingene de skal inneholde. 

Klimahuset i 2020


Huset vil gi rom til forskningsbaserte utstillinger, foredrag, filmer, debatter og opplevelser knyttet til klima og klimaendringer. Gjennom aktiv formidling, sanselige opplevelser, og utforsking av løsninger på aktuelle klimaspørsmål, skal Klimahuset engasjere de besøkende og samfunnet til endring i bærekraftig retning.

Nye utstillinger i 2022


Museet har som ambisjon å utfordre og fornye måten naturvitenskap formidles på. Ved å fortelle de fascinerende historiene rundt de ekte og unike objektene, presentere prosesser og ennå uløste gåter, vil vi skape en arena for undring - og formidle læren om Jorden og livets utvikling.

Det nye veksthuset


3300 kvadratmeter veksthus skal romme fem av verdens klimasoner. Du vil oppleve naturtro landskap med rikt planteliv fra middelhavsklima, ørkenklima, tropisk regnskog og tropisk tåkeskog. I arktisk avdeling vil du kunne studere hvordan de små plantene tilpasser seg vanskelige forhold som kulde, vind og lav solvinkel.