Biologi

This course provides a thorough introduction to the essential aspects of plant conservation including an overview of threats to the world’s plant diversity, conservation genetics, conservation assessments and ways to minimize biodiversity loss. It includes an introduction to international legislations, politics and humans’ role, both as threats and conservers of plant diversity. The course will be taught at one of our African partner institutions as an intensive course with lectures and seminars.

Dette kurs er en unik mulighet å studere tropisk økologi, flora og fauna i tropisk regnskog i Brasil. Emnet vil for øvrig takle bevaring av tropisk regnskog i et globalt og regionalt perspektiv, sammen med nåtidens og fremtidens trusler for biodiversiteten gjennom menneskelige påvirkninger. Kurset undervises av en bred gruppe eksperter på en måte som bidrar til intensiv interaksjon med dem og med brasilianske studenter. 

På dette kurset lærer du om evolusjon og mekanismer for evolusjon hos grønne planter. Kurset omhandler også diversitet, inndeling i grupper og klassifikasjon av utvalgte grupper av planter og har et globalt fokus på dette. Undervisningen gis som forelesninger, labber med studier av levende plantemateriale, seminarer, essays og feltkurs (i Kenya i 2018).