Universitetsutdanning

Er du fascinert av jordens enorme mangfold av liv og mineraler og funderer du på en karriere som museumsforsker, lærer eller innen naturvern, så kan våre kurs og masteroppgaver være noe for deg.

NHM tilbyr forskjellige kurs og masteroppgaver i samarbeid med instituttene for biovitenskap og geofag.

Gjennom våre kurs og prosjekter vill du få enestående tilgang til våre samlinger og få veiledning av våre forskere. Mange av prosjektene vi tilbyr inneholder feltarbeid og du vil ofte få muligheten å bidra til å formidle din kunnskap til våre besøkere og et bredt publikum.

NHM koordinerer studieretningen Biomangfold og Systematikk og i tillegg er det mulig å komme inn på «NABiS - The Nordic Masters Program in Biodiversity and Systematics» gjennom oss.

Kontaktpunkter

Ta kontakt med studieadministrasjonen på instituttene om du har spørsmål om registrering og andre administrative saker.

Ta kontakt med Anneleen Kool om du har faglige spørsmål om universitetsutdanningen som tilbys hos Naturhistorisk museum. 

Ta kontakt med Wenche Eikrem om du har spørsmål om NABiS.