Pattedyrsamlingen

Pattedyrsamlingen har ansvaret for museets samlinger av pattedyr. I alt har vi ca. 30 000 objekter hvorav ca 20 000 er fra Norge og Svalbard. Disse er konservert på sprit, som skjeletter, skinn eller de er utstoppet. Samlingene brukes først og fremst til forskning. Noen av dyrene kan sees i utstillingen.

Skalle av ulv (Canis lupus)

Det finnes om lag 4.600 pattedyrarter i verden. Av disse er rundt 89 registrert i Norge og ved Svalbard.

 

Ved avdelingen drives det forskning først og fremst på arktiske marine pattedyr, bl.a. isbjørn.

Leder: Professor Øystein Wiig

Publisert 19. jan. 2009 08:02 - Sist endret 8. juni 2011 18:34