English version of this page

Pattedyrsamlingen

Bildet kan inneholde: dyrefigur, mongoose, terrestrisk dyr, bisamrotte.

Pattedyrsamlingen er en vitenskapelig samling av nålevende eller nylig utdødde pattedyr (forhistoriske dyr er å finne i den Paleontologiske samlingen). Samlingen omfatter i overkant av 680 av verdens ca. 5580 pattedyrarter (ref. Wilson & Reeder‘s Mammal Species of the World, 3. utgave). Omtrent 100 av disse er samlet i Norge.

Objektene i samlingen er konservert som montasjer (utstoppet), skinn, skjeletter eller på etanol (hovedsakelig smågnagere). I de senere årene har det, som del av Naturhistorisk museums DNA-bank, også blitt bygget opp en samling av vevs- og DNA-prøver av pattedyr. Vevsprøvene er dels tatt fra eksisterende objekter i pattedyrsamlingen, dels fra nyinnkomne dyr, fallvilt o.l.

Samlingen inneholder blant annet større samlinger av isbjørnskaller, hovedsakelig fra de norske deler av artens utbredelsesområde, skandinavisk ulv og norsk oter og smågnagere.

Vitenskapelig kurator de siste tiårene, Øystein Wiig (nylig pensjonert), har drevet utstrakt forskning på arktiske marine pattedyr, hovedsakelig isbjørn, hvalross og grønlandshval.

Samlingen brukes først og fremst til vitenskapelige formål, og er tilgjengelig for forskere fra hele verden. En del av objektene er også å finne i museets publikumsutstillinger.

Omfang

Aksesjoner 30 424
Enkeltobjekter 35 554
Geografisk Global
Tidsperiode Ca. 1800–
Taksonomisk 680 (12%) av verdens ~5580 arter

Søk i samlingen

Samlingsportalen

VertNetGBIFGGBN


Relevante lenker

Høydepunkter fra samlingen

  • Carl Lumholtz' samlinger fra Australia (1880–84) og Borneo (1914–16)
  • Knut Dahls samlinger fra Sør-Afrika (1893–94) og Australia (1894–96)
  • Objekter fra Fridtjof Nansen (1888–1893), Otto Sverdrup (1898–1902) og Roald Amundsen (1901–1921)

Viktige delsamlinger

Isbjørn Ursus maritimus, ca. 440
Rein Rangifer tarandus, ca. 3 600 (hovedsakelig Svalbardrein, R. t. platyrhynchus)
Oter Lutra lutra, ca. 2 100
Dvergflaggermus Pipistrellus pygmaeus, ca. 2 700
Fjellrev Vulpes lagopus, ca. 600 (hovedsakelig polarrev fra Svalbard)
Rødrev Vulpes vulpes, ca. 500
Ulv Canis lupus, ca. 230
Smågnagere; bl.a. klatremus Myodes glareolus 4 600, markmus Microtus agrestis 1900, fjellmarkmus Microtus oeconomus 1000, lemen Lemmus lemmus 580

Publikasjoner om samlingen

Wiig, Ø. & Bachmann, L. (2013) The mammal type specimens at the Natural History Museum, University of Oslo, Norway. Zootaxa, 3736, 587-597. Open Access

Typeeksemplarer

Objekter 116
Iflg. original publikasjon

Arter

14 

Underarter

5
Iflg. gjeldende taksonomi

Arter

12

Underarter

6

 

Tilknyttet personell

Faglig kurator: Kjetil Lysne Voje
Teknisk kurator: Lars Erik Johannessen
Taksidermist: Bjørn Aksel Bjerke
 

Kontaktinfo

Pattedyrsamlingen
nhm-mammal@nhm.uio.no

v/Kjetil Lysne Voje
Naturhistorisk Museum
Universitetet i Oslo
Postboks 1172 Blindern
0318 Oslo