Krepsdyrsamlingen

Nesledyrene, krepsdyrene og pigghudene utgjør de største gruppene i krepsdyrsamlingen. Mange forskere har gjennom tidene samlet inn materiale både fra ferskvann og marine områder i Norge og en rekke andre land. Det finnes også materiale fra flere ekspedisjoner fra 1800-tallet og 1900-tallet. Det mest etterspurte materiale i samlingen de senere årene, har vært og er G.O. Sars' krepsdyrmateriale.

Campylaspis costata (Sars, 1865). Originaltegning av G. O. Sars.

Samlingen har ansvaret for følgende rekker (phyla) av virvelløse dyr:

 

SVAMPER (Porifera); NESLEDYR (Cnidaria); RIBBEMANETER (Ctenophora); ECHIURIDER (Echiura); SKJEGGBÆRERE (Pogonophora); Leddyr (Arthropoda), DOLKHALER (Merostomata), SJØEDDERKOPPER (Pycnogonida) og KREPSDYR (Crustacea); PILORMER (Chaetognatha); PIGGHUDER (Echinodermata); KRAGEDYR (Hemichordata); Ryggstrengdyr (Chordata), KAPPEDYR (Urochordata) og LANSETTFISK (Cephalochordata).

Leder: Professor Lutz Bachmann

Publisert 19. jan. 2009 10:47 - Sist endret 7. juni 2011 13:32