Samarbeidsavtale om felles insektsamlinger

Det ble i 2013 inngått en samarbeidsavtale innenfor entomologi mellom Naturhistorisk museum (NHM), Bioforsk og Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap). Denne avtalen erstatter Nasjonalt senter for insektbiodiversitet som ble opprettet i 2004 som en allianse mellom de samme institusjonene.

Partenes formål med samarbeidsavtalen er å

  • etablere en enhetlig forvaltning av felles entomologiske samlinger
  • sikre tilgang til gode referansesamlinger innen entomologi
  • samle data på og utveksle informasjon om funn og forekomst av arter
  • fremme og videreutvikle sterke entomologiske fagmiljøer hos partene

 

Sist oppdatert: 31.03.2009

Publisert 11. juni 2014 17:41 - Sist endret 3. sep. 2015 11:57